26 listopada 2014

VIII Międzynarodowy Konkurs na Najlepszy Esej z Dziedziny Genetyki dla Uczniów Szkół Średnich – DNA Day 2015

Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka we współpracy z Europejskim i Amerykańskim Towarzystwem Genetyki Człowieka po raz kolejny organizuje międzynarodowy konkurs na najlepszy esej z dziedziny genetyki dla uczniów szkół średnich. Celem konkursu jest promowanie wiedzy z zakresu genetyki wśród uczniów szkół średnich. Zamierzeniem projektu jest zainspirować uczniów do wnikliwej analizy, oceny i refleksji nad znaczeniem i skutkami społecznymi badań genetycznych i ich praktycznych zastosowań.

Termin zgłaszania prac: 15 marca 2015 r.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się w załączniku jak również na stronie internetowej Towarzystwa (www.ptgc-med.pl) oraz na stronie organizatora www.dnaday.eu.