19 listopada 2014

Europejski Konkurs eTwinning 2015

Krajowe Biuro Programu eTwinning  informuje, że do 12 grudnia 2014 r. nauczyciele, którzy otrzymali Europejską Odznakę Jakości za realizację projektu w roku szkolnym 2013/2014 mogą nadsyłać zgłoszenia do Europejskiego Konkursu eTwinning 2015.

Projekty zgłoszone do konkursu oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych i siedmiu kategoriach specjalnych.

Wszystkie zgłoszenia przyjmowane są poprzez kliknięcie w link dostępny na  Desktopie czyli Pulpicie eTwinning. Link można znaleźć klikając w zakładkę projekty, a następnie w nazwę projektu. Link jest dostępny w Działaniach po prawej stronie ekranu.

Więcej informacji znajduje się na stronie:
http://www.etwinning.pl/aktualnosci/europejskie-nagrody-etwinning-2015

Ponadto do 28 listopada można wypełniać ankietę, której celem jest obserwacja pracy zawodowej nauczycieli zaangażowanych w eTwinning, a także określenie ich potrzeb w zakresie rozwoju zawodowego. Na podstawie wyników ankiety będzie można zaoferować nauczycielom różnorodne formy szkoleniowe precyzyjnie dostosowane do ich potrzeb.

Wypełniając ankietę  można wylosować tablet.  Ankieta dostępna jest także w języku polskim.