17 listopada 2014

Ogólnopolski Konkurs wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II dla uczniów gimnazjum „Papież Słowianin”

W roku szkolnym 2014/2015 organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II dla uczniów gimnazjum "Papież Słowianin" w województwie świętokrzyskim jest Zaspół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej we współpracy Kuratorium Oświaty w Łodzi i Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Koordynator Konkursu z ramienia Zespołu Szkół Katolickich w Kielcach:

  • Anna Pierzak
  • telefon: 41 3431175
  • Adres szkoły:
    • Zaspół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej
    • 25-341 Kielce
    • ul. Św. St. Kostki 17