7 listopada 2014

Konkurs wiedzy o Chinach dla licealistów "Chiny od Konfucjusza do Jakie Chana"

Piąta edycja konkursu „Chiny: od Konfucjusza do Jackie Chana" będzie się składała z dwóch etapów: w pierwszej części uczniowie mieli za zadanie rozwiązać test wyboru, składający się z 50 pytań, ułożonych przez wykładowców z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ.

W drugim etapie 10 osób o najwyższych wynikach z testu odpowiadało ustnie na dwa pytania powiązane z listą zagadnień opublikowanych na naszej stronie internetowej.