24 października 2014

VII edycja „Regionalnego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych woj. świętokrzyskiego”

Informujemy, że ruszyła VII edycja „ Regionalnego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych woj. świętokrzyskiego” w ramach Projektu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „ Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Poddziałanie 9.1.3 „ Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych ” – skierowanego do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych woj. świętokrzyskiego, dla których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.

Wniosek o przyznanie stypendium wraz z załącznikami dostępny jest w zakładce Do pobrania na stronie programu stypendialnego www.stypendia-swietokrzyskie.pl oraz w Biurze Projektu przy ulicy Jagiellońskiej 70, pokój 105 A w Kielcach.

Nabór wniosków został przewidziany w terminie od 3 listopada 2014 r. do 15 grudnia 2014 r.

Świętokrzyski Wicekurator Oświaty
Grzegorz Bień