22 października 2014

Kampanie edukacyjne Polskiej Akcji Humanitarnej w roku szkolnym 2014/2015

Panie i Panowie Dyrektorzy
szkół i placówek województwa świętokrzyskiego.

W roku szkolnym 2014/2015 Polska Akcja Humanitarna (PAH) proponuje wszystkim szkołom
i placówkom oświatowym cztery bezpłatne kampanie edukacyjne:

  • Akcja edukacyjna,
  • Świat bez głodu,
  • Niosę Pomoc,
  • Studnia dla Południa.

Celem działań edukacyjnych  PAH jest uczenie otwartości, odpowiedzialności i zaangażowania na rzecz innych. PAH pragnie kształtować odpowiednie postawy oraz przygotowywać uczniów do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości. Wyżej wymienione kampanie są stałymi
i cyklicznymi działaniami, co oznacza, że szkoła może przystąpić do kampanii w dowolnym momencie i sama decyduje o tym, jak długo bierze w niej udział.

Wsparcie PAH dla szkoły, która przyłączy się do kampanii, polega na:

  • przekazaniu materiałów promocyjno-edukacyjnych (plakat promocyjny oraz edukacyjny, broszura edukacyjna dla nauczycieli) po złożeniu zamówienia na stronie internetowej PAH: http://www.pah.org.pl/kampanieedukacyjne
  • przekazaniu gadżetów  do sprzedaży po złożeniu zamówienia na stronie internetowej PAH (jeżeli szkoła zdecyduje się na podjęcie działań związanych ze sprzedażą gadżetów),
  • wystawieniu dyplomów i zaświadczeń dla nauczycieli oraz szkół za udział w kampanii,
  • stałym kontakcie z działem edukacji PAH.

Promocja wyżej wymienionych kampanii edukacyjnych znajduje się na stronie internetowej PAH: http://www.pah.org.pl/zaangazuj-sie/461/dzialaj_w_szkole

Zachęcam szkoły z terenu województwa świętokrzyskiego do zainteresowania się propozycjami edukacyjnymi Polskiej Akcji Humanitarnej i do ewentualnego udziału w wyżej wymienionych kampaniach.

Dodatkowych informacji w sprawie kampanii edukacyjnych PAH w roku szkolnym 2014/2015 udziela przedstawicielka organizacji, Pani Sylwia Sierocińska. Kontakt: kampania@pah.org.pl