16 października 2014

Komunikat w sprawie zapotrzebowania na środki Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Szanowni Państwo
Prezydenci i Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin województwa świętokrzyskiego

Zwracam się z prośbą o analizę planowanego jeszcze w roku bieżącym zapotrzebowania na środki Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników wg poniższej tabeli.

Nazwa jednostki samorządu terytorialnego

Kwota środków otrzymanych na realizację zadania w 2014 roku (wg stanu na dzień 16 października 2014 r.)

Kwota środków wynikająca ze złożonych i nie zrealizowanych wniosków o przekazanie środków

Kwota środków na które będą jeszcze składane wnioski do końca 2014 roku

Informację sporządził: ………………………………

Telefon kontaktowy: ……………………………….

Powyższe dane należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: jadwiga.piwowar@kuratorium.kielce.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 października br. Obowiązują również odpowiedzi negatywne.

Z poważaniem
Świętokrzyski Wicekurator Oświaty
Grzegorz Bień