16 czerwca 2015

II edycja rojektu edukacyjnego „Razem mamy siłę: Stop dyskryminacji!”

Stowarzyszenie Amnesty International przeprowadza rekrutację szkół do II edycji projektu edukacyjnego „Razem mamy siłę: Stop dyskryminacji!”.

Projekt ma na celu kształtowanie świadomości, zrozumienia i mobilizację do podejmowania działań zwalczających dyskryminacje w społecznościach lokalnych i internetowych