2 października 2014

Po interwencji Rzecznika Praw Dziecka – wszyscy licealiści – sportowcy „równi”

Prezydium Zarządu Głównego Szkolnego Związku Sportowego postanowiło ostatecznie nie wprowadzać w roku szkolnym 2014/15 „zakazu udziału w rozgrywkach gier zespołowych (siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, piłka nożna) uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy są zawodnikami posiadającymi licencje właściwych związków sportowych w tej dyscyplinie”. Decyzję spowodowały liczne protesty, m.in. Rzecznika Praw Dziecka.

Argumentami za dopuszczeniem wszystkich uczniów do rywalizacji SZS były m.in. zapisy z Konstytucji RP, która stanowi:

  1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.
  2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu publicznym, społecznym lub gospodarczym z jakichkolwiek przyczyn.

Świętokrzyski Wicekurator Oświaty

Grzegorz Bień