24 września 2014

Publikacja ORE: „Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży. Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania”

„Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży. Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania” publikacja autorstwa Lilianny Zaremby może być wskazówką, jak tworzyć ofertę edukacyjną, wychowawczą i terapeutyczną. Podstawą przyjętej w publikacji systematyki jest Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia, w wersji dla Dzieci i Młodzieży (ICF–CY–International Classification of Functioning, Disability and Health: Children&Youth Version).