16 września 2014

Podsumowanie VII edycji przedsięwzięcia profilaktyczno-edukacyjnego „Kochane Pierwszaki”

15 września 2014 r. na stadionie sportowym przy Urzędzie Gminy w Bielinach odbyła się VII edycja przedsięwzięcia edukacyjno-profilaktycznego „Kochane Pierwszaki” zorganizowanego wspólnie przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Wojewodę Świętokrzyskiego, Biskupa Pomocniczego Diecezji Kieleckiej Mariana Florczyka, Komendę Wojewódzką Policji i Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty oraz władze samorządowe powiatu kieleckiego i gminy Bieliny. Spotkanie uczniów klas pierwszych miało na celu uwrażliwienie dzieci na potrzebę przestrzegania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz kształtowanie umiejętności i nawyków bezpiecznego zachowania się w sytuacjach zagrożenia.

W uroczystości wzięło udział ponad 1500 pierwszoklasistów z 70 szkół podstawowych nie tylko z powiatu kieleckiego ale także z buskiego, jędrzejowskiego, kazimierskiego, opatowskiego, ostrowieckiego, pińczowskiego, skarżyskiego, starachowickiego, włoszczowskiego i miasta Kielce. W czasie wspólnej zabawy dzieci mogły pogłębić wiedzę praktyczną na temat zagrożeń wypadkami drogowymi, przewidywania skutków zabaw w pobliżu jezdni. Funkcjonariusze Policji praktycznie uczyli jak bezpiecznie zachować się w ruchu drogowym, zaprezentowali też specjalistyczny sprzęt policyjny oraz tresurę psów. Oprawę muzyczną uroczystości zapewnili nauczyciel Zespołu Szkół Samorządowych w Bielinach p. Piotr Goworek wraz z zespołem Chichoty oraz ks. Marcin Dzióbek. Dzięki Nim przez kilka godzin stadion sportowy przy Urzędzie Gminy w Bielinach rozbrzmiewał muzyką, wspaniałą zabawą i spontanicznym śpiewem Pierwszaków. Dodatkowe atrakcje zapewniła także Spółdzielnia Socjalna „Pod Jodłami” z Bielin w postaci dmuchanych urządzeń rekreacyjnych.

Biskup Pomocniczy Diecezji Kieleckiej Marian Florczyk poświęcił dzieciom tornistry i przybory szkolne oraz pobłogosławił na progu nauki szkolnej. W trakcie spotkania odbyły się liczne zabawy związane z profilaktyką i bezpieczeństwem na drodze. Uczniowie otrzymali zawieszki odblaskowe ufundowane przez Urząd Marszałkowski, by nosząc je byli widocznymi uczestnikami ruchu drogowego. Zakładki do książek przekazało Wydawnictwo „Jedność”. Plakaty „Kodeks Bezpiecznego Pierwszaka” podarowała Fundacja Vive Serce Dzieciom z Kielc.

Poczęstunek w postaci słodkiej bułeczki i wody mineralnej zasponsorowali: Wójt Gminy Bieliny, Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Prezes Uzdrowiska Busko-Zdrój S.A. Dzięki życzliwości Pana Wójta Sławomira Kopacza dzieci mogły nieodpłatnie zwiedzić Osadę Średniowieczną w Hucie Szklanej.

Spotkanie przebiegło bezpiecznie, atrakcyjnie i sprawnie dzięki ogromnemu zaangażowaniu:

  • Pani Ireny Bąk-Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Bielinach,
  • Wolontariuszy, nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół Samorządowych w Bielinach,
  • Nauczycieli i opiekunów klas I z przybyłych szkół

Wszystkim współorganizatorom i uczestnikom spotkania składam serdeczne podziękowania. Czyńmy co w naszej mocy, by dzieci uczyły się dbać o własne bezpieczeństwo.

Świętokrzyski Kurator Oświaty

Małgorzata Muzoł