11 września 2014

Komunikat MEN w sprawie zabierania podręczników „Nasz elementarz” do domu

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół podstawowych,

w związku z docierającymi do Ministerstwa Edukacji Narodowej informacjami, z których wynika, że niektóre szkoły – w obawie o utratę lub zniszczenie „Naszego elementarza” – udostępniają podręcznik uczniom klas I tylko na terenie szkoły, informujemy, że kuratoria dysponują wystarczającą rezerwą książek. Nie ma więc przeszkód, by dzieci mogły zabierać wypożyczone im podręczniki do domu. To zależy od nich i ich rodziców.

Każda z części „Naszego elementarza" została wydrukowana w większej liczbie, niż liczba dzieci idących do pierwszej klasy. Rezerwą dysponują kuratoria, do których – w przypadku zniszczenia lub utraty książki – dyrektorzy mogą się zgłaszać po nowy egzemplarz.

Przypominamy również, że w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika szkoła może zażądać od rodzica zwrotu kosztu podręcznika, który wynosi 4,34 zł za część.

Małgorzata Szybalska
Dyrektor Departamentu Jakości Edukacji
Ministerstwo Edukacji Narodowej