2 września 2014

Monitorowanie działań profilaktycznych szkół z terenu województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2013/2014

Szanowni Państwo Dyrektorzy
szkół z terenu województwa świętokrzyskiego!

Wzorem lat minionych, serdecznie zapraszam Państwa do wzięcia udziału (poprzez wypełnienie formularza elektronicznego) w badaniu monitorującym działania profilaktyczne szkół (wszystkich typów) w roku szkolnym 2013/2014.

Dla usprawnienia zbierania materiału formularz będzie udostępniany na przełomie sierpnia i września, na etapie planowania działań na kolejny rok szkolny i po podsumowaniu minionego roku. Materiał na temat działań profilaktycznych proszę przygotować w oparciu o dokumentację szkoły oraz wiedzę dyrektora i nauczycieli w terminie do 9 września 2014 roku.

Uzyskany materiał posłuży diagnozie sytuacji w szkołach i opracowaniu raportu dla województwa świętokrzyskiego. Proszę o rzetelne i wyczerpujące odpowiedzi.

W sprawach monitoringu informacji udziela Pani wizytator Katarzyna Malicka-Pędzik – tel. 041 342 16 21.

Grzegorz Bień
Świętokrzyski Wicekurator Oświaty