17 lipca 2014

Informacja dotycząca VI edycji rządowego programu ,,Radosna szkoła”- dodatkowy nabór maj 2014 r.

Szanowni Państwo

Lista organów prowadzących, którym zostało udzielone wsparcie finansowe w ramach realizacji Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia „Radosna szkoła” z przeznaczeniem na:

  • zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole
  • urządzenie szkolnego placu zabaw.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Małgorzata Muzoł