24 czerwca 2016

Stypendia Fundacji Efekt Motyla

Uruchomiony został nabór wniosków o stypendium Fundacji Efekt Motyla na rok szkolny 2016/2017. Wszystkich uczniów gimnazjów i szkół średnich mieszkających na terenach wiejskich zachęcamy do zapoznania się z tym programem stypendialnym. Stypendium ma charakter naukowo-socjalny, a więc jest przeznaczone dla osób najbardziej uzdolnionych i znajdujących się jednocześnie w trudnej sytuacji materialnej.

Jak aplikować? 

  • Wypełnij kwestionariusz i prześlij go na adres: stypendia@papilionis.org wraz ze skanem świadectwa szkolnego za rok 2015/2016.
  • Pobierz kwestionariusz zgłoszeniowy tutaj

Do kiedy można składać wnioski?

  • Na zgłoszenia fundacja czeka do 17 lipca 2016 r.

Ile wynosi stypendium?

  • Stypendium wypłacane jest przez 10 miesięcy roku szkolnego (od września do czerwca) w transzach po 300 zł miesięcznie.

 Czy istnieje próg dochodowy, od którego można ubiegać się o stypendium?

  • Nie ustalony został próg dochodów z góry – spośród nadesłanych wniosków wybierane są osoby najbardziej uzdolnione i jednocześnie będące w najtrudniejszej sytuacji materialnej.

Czy można ubiegać się o stypendium po ukończeniu 18 roku życia?

  • Nie, stypendium przeznaczone jest dla osób niepełnoletnich, które nie osiągnęły 18 roku życia w momencie przyznania stypendium, tj. do 1 września 2016 r.

Kto może się ubiegać o stypendium?

  • Niepełnoletni uczniowie gimnazjów i szkół średnich (licea, technika i szkoły zawodowe) zamieszkujący na terenach wiejskich.