10 czerwca 2014

Informacja nt. PaTuliska w województwie świętokrzyskim

I Świętokrzyskie PaTulisko Społeczności PaT w województwie świętokrzyskim 2-3 czerwca 2014

Cel spotkania: komunikowanie oraz inicjowanie przez zespoły ekspertów, w tym policyjnych, wspólnych działań skierowanych przeciwko zjawiskom patologii społecznej opartych na innowacyjnych metodach.

Miejsce: Centrum Edukacyjne Szklany Dom w Ciekotach.

Spotkanie prowadziła Pani Aneta Januchta, nauczycielka z Zespołu Szkół w Mąchocicach Kapitulnych.

Na spotkaniu obecne były 4 grupy PaT:

 1. Kielecka Grupa PaT z ekspertami PaT: Katarzyną Mojecką i Krzysztofem Arendarskim.
 2. Buska Grupa PaT z ekspertem PaT Ireną Sobieraj.
 3. Ostrowiecka Grupa PaT z ekspertem PaT Magdaleną Kalista-Jasiak.
 4. Mąchocice Kapitulne z ekspertem PaT Anetą Januchtą.

O godz. 16.00 nastąpiło uroczyste otwarcie PaTuliska z udziałem twórcy programu „Profilaktyka a Ty” insp. Grzegorza Jacha z Komendy Głównej Policji oraz zaproszonych gości:

 • Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Pani – Małgorzaty Muzoł,
 • Zastępcy Komendanta Głównego Komendy Wojewódzkiej w Kielcach – mł. insp. Rafała Kochańczyka,
 • Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach – mł. insp. Artura Bieleckiego,
 • Wójta Gminy Masłów – Ryszarda Pazery.

Galę otwarcia zakończono wspólnym odśpiewaniem hymnu społeczności PaT i belgijką.

W kolejnej części spotkania poszczególne grupy zaprezentowały przygotowane przez siebie spektakle edukacyjno-profilaktyczne i przedstawiły talenty muzyczne swoich członków:

 • Młodzież z Mąchocic Kapitulnych przedstawiła spektakl „Lustro”
 • Grupa z Ostrowca Świętokrzyskiego przygotowała przedstawienie „Moje życie, mój wybór”
 • Kielecka Grupa Pat zaprezentowała „Wyścig szczurów”
 • Buska Grupa PaT przygotowała występ muzyczny w wykonaniu Bartłomieja Rokity.

Bardzo ważnym elementem PaTuliska były warsztaty, w których młodzież wzięła udział zgodnie ze swoim wyborem: teatralne, kuglarskie, bębniarskie i zumby.

Na zakończenie wszyscy wzięli udział w szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Wieczorem młodzież z opiekunami przemaszerowała szlakiem turystycznym do hostelu Lubrzanka na ognisko i nocleg.