22 maja 2014

Informacja o debacie młodzieżowej w ramach XII Świętokrzyskich Dni Profilaktyki

Panie/Panowie
Dyrektorzy, Nauczyciele, Uczniowie
szkół/placówek oświatowych
województwa świętokrzyskiego

W dniu 15 maja 2014 r. w ramach XII Świętokrzyskich Dni Profilaktyki odbyła się debata młodzieżowa pod hasłem „Sprawiedliwość i miłość w rodzinie i społeczeństwie” zorganizowana przez Kuratorium Oświaty w Kielcach we współpracy z Zespołem Szkół Ekonomicznych im. O. Langego w Kielcach oraz Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczy nr 1 w Kielcach.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Pan Grzegorz Bień – Świętokrzyski Wicekurator Oświaty, który wskazał na wagę podejmowanych działań profilaktycznych, jako ważnego elementu wychowania w rodzinie i szkole.

Uczestnicy konferencji wysłuchali wystąpienia Pana Dariusza Łuczaka – Konsultanta psychoterapii i interwencji w Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji na temat „Sposobów radzenia sobie z zawodami miłosnymi” oraz informacji o Ogólnopolskim Programie Profilaktycznym „Profilaktyka a Ty” (PaT), który został zainicjowany w województwie świętokrzyskim w październiku 2013 r. Następnie kielecka Grupa PaT zaprezentowała spektakl profilaktyczny związany z tematem tegorocznych Świętokrzyskich Dni Profilaktyki.

Gośćmi specjalnymi spotkania byli Pan Tomasz Bracichowicz i Pan Roman Słomka – członkowie zespołu MAFIA, z którymi wywiad przeprowadziła młodzież z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Kiecach.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Małgorzata Muzoł