22 maja 2014

Ogólnopolski Głos Profilaktyki – 14 czerwca 2014 r.

Panie, Panowie
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa świętokrzyskiego

Serdecznie zapraszam i zachęcam Państwa dyrektorów, nauczycieli i uczniów do włączenia się w dniu 14 czerwca 2014 r. w Ogólnopolski Głos Profilaktyki – najnowszą inicjatywę społeczności programu Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty”.

Akcja ta służy promowaniu mody na życie wolne od uzależnień, której symbolem będzie ZRYW WOLNYCH SERC – 14 czerwca 2014 r. o godzinie 16.00 przez 60 sekund wszyscy uczestnicy akcji w całym kraju wykonają gest bicia serca.

W związku z powyższym bardzo proszę o przeprowadzenie w dniu 12 czerwca 2014 r. kilkunastominutowych zajęć w dowolnej formie podczas których zostanie przekazana informacja o programie „PaT”, Ogólnopolskim Głosie Profilaktyki oraz Zrywie Wolnych Serc.

Więcej informacji o akcji znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.pat.policja.gov.pl .

Zapraszam i zachęcam również do poznania najnowszej inicjatywy w ogólnopolskim programie Profilaktyka a Ty, która pojawiła się w 2013 roku pod nazwą SymPaTycy (zakładka na wyżej wymienionej stronie internetowej).