6 maja 2014

Stanowisko Ministra Sprawiedliwości dotyczące prawa rodziców do uzyskiwania informacji o dzieciach w szkole i przedszkolu

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i przedszkoli
w województwie świętokrzyskim

Uprzejmie proszę o zapoznanie się i stosowne wykorzystanie informacji zawartych w piśmie Pani Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz, Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania skierowanym do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praw rodziców do uzyskiwania informacji o dzieciach w szkole i przedszkolu.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Małgorzata Muzoł