16 kwietnia 2014

Komunikat w sprawie wysokości dotacji przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2014 r.”