25 marca 2014

Nowa procedura nadawania Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie

Zapraszam Państwa do zapoznania się ze znowelizowaną Procedurą nadawania Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie. Procedura oraz formularz wniosku i załączniki obowiązują szkoły, ubiegające się o nadanie tego wyróżnienia od 1 marca 2014 roku. Serdecznie zachęcam Państwa do podejmowania inicjatyw zmierzających do uzyskania Certyfikatu Szkoła Promująca  Zdrowie.

Ponadto polecam Państwa uwadze zakładkę Bank Dobrych Praktyk, w której  publikowane są przykłady ciekawych i innowacyjnych działań profilaktycznych. Jeszcze raz zachęcam do aktywnego i twórczego zaangażowania w edukację prozdrowotną i promocję zdrowia.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Grzegorz Bień