24 lutego 2014

Materiały edukacyjne KOED

Koalicja Otwartej Edukacji dysponuje materiałami szkoleniowymi z zakresu prawa autorskiego, otwartej edukacji, domeny publicznej i modeli otwartego dostępu do publikacji naukowych (open access).

Instytucje (szczególnie biblioteki akademickie, pedagogiczne i szkolne oraz instytucje edukacyjne) mogą otrzymać zestaw ww. materiałów.

W tym celu należy zgłosić zapotrzebowanie: marcin.wilkowski[at]nowoczesnapolska.org.pl