27 sierpnia 2015

Trwa rekrutacja do bezpłatnego programu dla przedszkoli „Dzieciństwo bez próchnicy”

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim bezpłatnym programie edukacyjnym „Dzieciństwo bez próchnicy”, realizowanym przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w partnerstwie z ośmioma innymi uczelniami medycznymi. Projekt realizowany będzie do końca 2016 roku.

Program jest inicjatywą współfinansowaną w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu, w ramach współpracy Szwajcarii z nowymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz ze środków Ministerstwa Zdrowia. Swoim zasięgiem obejmuje teren całego kraju. Na terenie woj. świętokrzyskiego koordynatorem projektu jest Uniwersytet Medyczny w Poznaniu.

Celem projektu jest objęcie edukacją i profilaktyką stomatologiczną ponad 300 tysięcy dzieci w wieku 0-5 lat oraz osób dorosłych, od których postawy najbardziej zależy stan zdrowia jamy ustnej najmłodszych – rodziców i opiekunów dzieci, nauczycieli i wychowawców przedszkolnych oraz pielęgniarek, położnych i lekarzy pediatrów. W ramach projektu promowane będą zachowania prozdrowotne oraz profilaktyka chorób jamy ustnej u dzieci.

Przedszkola chętne do włączenia do projektu realizowanego w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej mogą się zgłaszać do 31 października 2015 poprzez stronę internetową http://www.zebymalegodziecka.pl