27 stycznia 2014

Informacja dla uczestników Konkursu Matematycznego w dniu 28 stycznia 2014

Wojewódzka Komisja Konkursowa prosi uczestników o sprawdzenie miejsc odbywania się konkursów.

Uczniowie przydzieleni do Gimnazjum nr 14 w Kielcach, mają zmienione miejsce odbywania się konkursu na ŚCDN w Kielcach.

Informujemy, że zgodnie z Regulaminem Konkursu Matematycznego uczestnicy mogą korzystać z opieczętowanej przez szkołę w której odbywa się konkurs kartki papieru oraz długopisu. Kartka ta traktowana jest jako brudnopis i nie jest brana pod uwagę przy punktacji. Nie używamy kalkulatorów, ani tych w komputerze, ani osobistych.