20 grudnia 2013

Konkursy Przedmiotowe – informacje organizacyjne

Wojewódzka Komisja Konkursowa informuje:

  1. Oświadczenia o przetwarzaniu danych na drugi i trzeci etap podpisane przez rodziców, uczniowie nie zabierają ze sobą na konkurs, ale pozostawiają w swoich macierzystych szkołach. Dyrektorzy, zebrane oświadczenia uczniów startujących w konkursach przedmiotowych swojej szkoły niezwłocznie przesyłają je na adres Kuratorium.
  2. Uczniowie biorący udział w konkursach posiadają ze sobą legitymację szkolną
  3. Sprawy techniczne związane z organizacją pracowni komputerowych na czas konkursu oraz w czasie samego przebiegu konkursu zgłaszamy telefonicznie do p. Łukasza Kosackiego tel. 733 210 210 , 733 211 211