17 grudnia 2013

Liczba miejsc w gimnazjalnych finałach 2013/14

Zgodnie z „Zasadami organizacji konkursów przedmiotowych dla szkół gimnazjalnych województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2013/14” rozdysponowane zostały liczby miejsc w finałach z poszczególnych przedmiotów. Zamknięcie listy zgłoszeń do II etapu konkursu umożliwiło też sporządzenie wykazu, które z konkursów zakończą się przyznaniem 24, a które 18 tytułów laureata.

Poniżej podajemy kolejno: przedmiot konkursowy, liczbę miejsc w finale 2013/14, ilość tytułów laureata 2013/14 oraz liczbę miejsc w finale w ubiegłorocznej edycji.

 • Informatyka: 30, 18, 30
 • Chemia: 59, 24, 59
 • Geografia: 65, 24, 65
 • Fizyka: 46, 24, 46
 • Biologia: 72, 24, 117
 • Matematyka: 85, 24, 78
 • Historia: 124, 24, 98
 • J. polski: 78, 24, 78
 • J. angielski: 46, 24, 39
 • J. niemiecki: 39, 18, 33
 • J. rosyjski: 30, 18, 30