16 grudnia 2013

Komisje konkursowe w etapie on-line

Przypominamy Państwu Dyrektorom szkół, w których odbywać się będzie II etap konkursu przedmiotowego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów o powołaniu komisji konkursowej (Zasady Organizacji Konkursów w roku szkolnym 2013/14, pkt IX, podpunkt 2 C).

Komisja taka ma charakter porządkowy, ustalenie jej liczebności znajduje się w kompetencji dyrektora placówki i uzależnione jest od ilości uczniów uczestniczących w konkursie w danej szkole. Należy w niej przewidzieć miejsce dla opiekuna pracowni komputerowej oraz osoby upoważnionej przez Kuratorium Oświaty. W komisji nie mogą zasiadać nauczyciele przedmiotu, z którego odbywa się konkurs.