6 grudnia 2013

Uroczystości wręczania dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów w województwie świętokrzyskim