28 listopada 2013

Arkusz sprawozdawczy uczniów szkół gimnazjalnych zakwalifikowanych do II etapu w konkursach przedmiotowych.

Wojewódzka Komisja Konkursowa zwraca się z prośbą do Dyrektorów szkół gimnazjalnych o wypełnienie przedstawionego poniżej arkusza sprawozdawczego zakwalifikowanych uczniów do II etapu konkursów przedmiotowych według obowiązujących zasad regulaminu konkursów.

Uczniów zgłaszamy do dnia 6 grudnia 2013 r. (piątek). W późniejszym terminie zgłoszenia uczniów nie będą przyjmowane.

Zgłoszeń uczniów dokonujemy również drogą pisemną według załączonego formularza, również do dnia 6 grudnia 2013 r. (obowiązuje data przyjęcia przez sekretariat Kuratorium)

http://rejestracja.ekonkurs.edu.pl/