18 listopada 2013

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów i ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w województwie świętokrzyskim

Miło mi poinformować, że za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2012/2013 z województwa świętokrzyskiego zostało wyróżnionych stypendiami Prezesa Rady Ministrów 144 uczniów, a ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania 7 uczniów.

Bardzo serdecznie gratuluję stypendystom i życzę dalszych sukcesów.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Małgorzata Muzoł