13 listopada 2013

Zarządzenie nr 30/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przydzielania świadczeń socjalnych oraz udzielania pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych