9 września 2013

2. edycja konkursu stypendialnego „Indeks Marzeń” dla niepełnosprawnych maturzystów

Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” ogłasza II edycję konkursu „Indeks marzeń” adresowanego do niepełnosprawnych maturzystów, którzy z powodu trudnej sytuacji materialnej porzucili marzenia o studiach. Zgłoszenia można wysyłać do 15 września.

Konkurs „Indeks marzeń” realizowany jest w ramach projektu Akademia Odnalezionych Nadziei, prowadzonego przez Fundację Anny Dymnej „Mimo Wszystko”. I edycja konkursu odbyła się w 2011 r. Projekt powstał z myślą o osobach niepełnosprawnych, które chcą się rozwijać i zdobywać wykształcenie, ale nie posiadają wystarczających środków finansowych na ten cel.

Do II edycji konkursu „Indeks marzeń”, mogą się zgłaszać maturzyści z roczników 2011-2013, którzy przedstawią: aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie o dochodach rodziców lub prawnych opiekunów, wynik egzaminu maturalnego, zaświadczenie o przyjęciu na studia oraz list motywacyjny. O tym kto otrzyma stypendium, zdecyduje wynik egzaminu maturalnego, oraz list motywacyjny, który przekona członków jury, że to właśnie ten maturzysta powinien otrzymać „Indeks Marzeń”, który pozwoli mu na dalszą edukację. Dziewiątka zwycięzców otrzyma stypendium w wysokości 1000 zł (brutto). Stypendia będą wypłacane przez 9 miesięcy, a więc cały rok akademicki.

Zgłoszenia należy wysyłać do 15 września na adres:

Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”
ul. Profesora Stefana Myczkowskiego 4
30-198 Kraków, z dopiskiem: „Konkurs Akademii Odnalezionych Nadziei”

Lub na adres e-mail: katarzynabak@mimowszystko.org, wpisując w tytule: „Konkurs Akademii Odnalezionych Nadziei”.