17 lutego 2023

Wyszukiwarka Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych zawierająca dane teleadresowe wszystkich szkół i placówek oświatowych

RSPO, czyli Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych to moduł Systemu Informacji Oświatowej (SIO), który zawiera informacje o wszystkich aktualnie działających lub zlikwidowanych szkołach i placówkach oświatowych w Polsce.

Dane szkół oraz placówek oświatowych rejestrowane w SIO są publicznie dostępne w formie zaawansowanej wyszukiwarki pod adresem https://rspo.gov.pl.

Wyszukiwarka Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych daje możliwość odnalezienia aktualnych informacji (codzienna aktualizacja bazy) o szkołach lub placówkach, które znajdują się w kręgu zainteresowań użytkownika korzystającego z wyszukiwarki.

Oferuje ona wiele opcji wyszukiwania. Jedną z nich jest wpisanie numeru REGON, lub numeru RSPO, lub fragmentu nazwy poszukiwanej jednostki.

Jeśli użytkownik posiada skonkretyzowane potrzeby, może użyć opcji wyszukiwania zaawansowanego. Wyszukiwarka daje możliwość dowolnego zawężania wyszukiwania placówek pod względem typu szkoły czy placówki, miejsca w strukturze organizacyjnej, statusu publiczno-prawnego, kategorii uczniów, specyfiki, etapu edukacji, zawodów, języków obcych. Użytkownik może również zawężać wybór do placówek posiadających internat, obwód, oddziały integracyjne czy oddziały z językiem mniejszości narodowej, a także zadecydować czy w zadanym filtrze uwzględnić szkoły/placówki zlikwidowane.

W wyniku zadanego przez użytkownika wyszukiwania prezentowana jest lista szkół/placówek oświatowych z możliwością wyświetlenia szczegółów każdej jednostki (szczegółowe dane o jednostce, dane teleadresowe, informacje o organach prowadzących i miejsce w strukturze).

Otrzymany wynik wyszukiwania można zwizualizować na mapie, jak również zapisać na komputerze w formie pliku CSV i przetwarzać lokalnie za pomocą aplikacji typu Excel. Wyniki można również sortować po nazwie szkoły, numerze RSPO, numerze REGON oraz typie podmiotu.