13 sierpnia 2015

Statuetka „Perła Świętokrzyska”

Nagroda Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty przyznawana corocznie z tytułu wojewódzkiego zakończenia roku szkolnego uczniom z wysokimi osiągnięciami dydaktycznymi i wzorowym zachowaniem.