27 czerwca 2013

Zmiany w zasadach realizacji Rządowego programu „Radosna szkoła” w 2013 roku – dodatkowy nabór dla szkół filialnych

Szanowni Państwo,

W związku z przyjęciem w dniu 20 czerwca 2013 roku uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” oraz rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia przekazuję pisma z Ministerstwa Edukacji Narodowej skierowane do organów prowadzących szkoły oraz Dyrektorów Szkół Podstawowych, którym organizacyjnie podporządkowane są szkoły filialne.

Świętokrzyski Wicekurator Oświaty
Grzegorz Bień