20 czerwca 2013

Zasady organizacji konkursów przedmiotowych dla szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2013/2014