14 czerwca 2013

Komunikat w sprawie wysokości dotacji przeznaczonych na powierzenie zadania publicznego „Organizacja letniego wypoczynku dzieci z terenów wiejskich…”

Komunikat Świętokrzyskiego Wicekuratora Oświaty z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie wysokości dotacji przeznaczonych na powierzenie zadania publicznego „Organizacja letniego wypoczynku dzieci z terenów wiejskich, pochodzących z rodzin o niskich dochodach z terenu województwa świętokrzyskiego” w związku z rezygnacją organizacji „Fundacja z Uśmiechem” z przyznanej dotacji.

Lp. Nazwa organizacji Kwota przyznanej dotacji
1. Nauczycielskie Stowarzyszenie Sportu, Rekreacji i Turystyki „ Fanactive”, ul. T. Kościuszki 7, 28-340 Sędziszów 4 426
2. Caritas Diecezji Kieleckiej, ul. J. Pawła II 3, 25-013 Kielce 4 606
3. Związek Młodzieży Wiejskiej RP „Wici” Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, ul. Wesoła 47/49, 25-363 Kielce 4 298
4. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Przyjazne Schody Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Baryczy Nr 64, 26-200 Końskie 3 675
5. Fundacja Rampa, ul. Toporowskiego 17/20, 25-533 Kielce 4 382
6. Stowarzyszenie Dobrych Inicjatyw „Zbrza”, 26-026 Morawica, Zbrza 17 4 207
7. Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach, ul. Śląska 8/75, 25-328 Kielce 4 585