10 stycznia 2019

Oferta pracy

PrzedmiotPlastyka
Termin składania dokumentów2019-01-23
Wymiar zatrudnieniaZastępstwo
Liczba godzin17
Opis

Zatrudnię nauczyciela posiadającego kwalifikacje do nauczania plastyki w szkole podstawowej - umowa na zastępstwo w okresie od 01.02.2019 do 31.01.2020.
Odpowiedź na niniejsze ogłoszenie winna zmieścić się na 1-2 stronie/stronach arkusza A4 (drukowanej dwustronnie). Do oferty nie należy dołączać żadnych kopii dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów. W odpowiedzi należy zamieścić wyłącznie informacje dotyczące:
1. Posiadanych kwalifikacji, w tym wykształcenia.
2. Doświadczenia zawodowego z wyszczególnieniem miejsc zatrudnienia, okresów zatrudnienia i zajmowanych stanowisk.
3. Posiadania aktualnego dokumentu informującego o przeniesieniu w stan nieczynny.
4. Ostatniego miejsca zatrudnienia.
Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły lub drogą mailową na wskazany adres poczty.

Typ szkołySzkoła podstawowa
Nazwa szkołySzkoła Podstawowa nr 27 im. K.K.Baczyńskiego w Kielcach
MiastoKielce
Kod pocztowy25-549
AdresMarszałkowska, 96
PowiatKielce
Gminagmina miejska Kielce
Telefon413676488
E-mailsekretariat@sp27.kielce.eu