20 kwietnia 2017

Oferta pracy

PrzedmiotPedagogiki pozostałe
Termin składania dokumentów2017-06-30
Wymiar zatrudnieniaWakat
Liczba godzin12
Opis

NAUCZANIE INDYWIDUALNE UCZNIA NIEPEŁNOSPRAWNEGO- KLASA 3 GIMNAZJUM. 8 GODZ.- FUNKCJONOWANIE W ŚRODOWISKU, 1 GODZ. -MUZYKA Z RYTMIKĄ, 1 GODZ. PLASTYKA, 1 GODZ. TECHNIKA, 1 GODZ. WYCH. FIZYCZNE.
WYMAGANIA - WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE Z PRZYGOTOWANIEM PEDAGOGICZNYM Z ZAKRESU OLIGOFRENOPEDAGOGIKI UPRAWNIAJĄCE DO PRACY Z UCZNIAMI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM I AUTYZMEM (SPRZĘŻONE) UMOWA NA CZAS OKREŚLONY.

Typ szkołySzkoła podstawowa
Nazwa szkołyZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE
MiastoPIEKOSZÓW
Kod pocztowy26-065
AdresZAJĄCZKÓW 86
Powiatkielecki
Gminagmina wiejska Piekoszów
Telefon413064803
E-mailzpo.zajaczkowp@piekoszow.pl