Kategoria: System Informacji Oświatowej

18 września 2017

Nowe SIO. Uruchomiono potwierdzanie tożsamości za pomocą Profilu Zaufanego EPUAP

W ubiegłym tygodniu uruchomione zostało ważne ułatwienie w procedurze wydawania upoważnień – możliwość potwierdzania tożsamości za pomocą Profilu Zaufanego EPUAP. Wykorzystanie tej ścieżki podczas wnioskowania o dostęp oznacza, że nie ma już konieczności podróżowania do urzędu wydającego upoważnienia, dzięki temu możemy zaoszczędzić czas i środki finansowe. Do profilu zaufanego można zalogować… czytaj więcej

15 września 2017

Nowe SIO. Zmiany w Systemie Informacji Oświatowej z dnia 15 września 2017

UWAGA! Aktualnie dyrektorzy szkół i placówek oświatowych będą widzieć po zalogowaniu następujące moduły: Start, Wnioski, Pracownicy. Natomiast pracownicy szkół i placówek oświatowych będą widzieć tylko moduł Start. Nie ma dostępu do modułów: Uczeń, Nauczyciel oraz Dane zbiorcze. Dostępy do tych modułów będą uruchamiane sukcesywnie w innych terminach, o czym będą Państwo poinformowani w osobnych komunikatach. 15… czytaj więcej

15 września 2017

Nowe SIO. Możliwość modyfikacji wybranych danych teleadresowych przez dyrektorów szkół oraz placówek oświatowych

UWAGA! Poniższych czynności nie może dokonać upoważniony pracownik szkoły lub placówki, a tylko dyrektor szkoły lub placówki po zalogowaniu do nowego SIO na konto szkoły lub placówki. Oczywiście istnieje również możliwość modyfikacji tych danych również w RSPO przez jednostki samorządu terytorialnego. Uruchomiona została możliwość modyfikacji przez szkoły lub placówki oświatowe… czytaj więcej

15 września 2017

Nowe SIO. Pole „Przewidywana liczba pracujących” w formularzu szkoły lub placówki w RSPO nie może mieć wartości zerowej

Jednym z częściej występujących problemów podczas dokonywania operacji modyfikacji szkół i placówek w RSPO jest zerowa wartość pola „Przewidywana liczba pracujących”. Pole, które jest wymagane przez przepis art. 42 ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068), zgodnie ze… czytaj więcej

15 września 2017

Nowe SIO. Filmy instuktażowe – składanie wniosków, rozpatrywanie wniosków

Centrum Informatyczne Edukacji opublikowało na stronie Pomocy SIO https://pomocsio.men.gov.pl filmy instruktażowe (dla wygody również publikuję je poniżej): Składanie wniosku o dostęp do SIO przez pracownika podmiotu: Składanie wniosku o dostęp do SIO przez kierownika podmiotu: Rozpatrywanie wniosku o dostęp do SIO przez kierownika podmiotu:  

14 września 2017

Nowe SIO. Termin do 15 września 2017. Obowiązek przekazania do RSPO przez jst informacji o szkołach przekazanych do prowadzenia w drodze umowy

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 949): Jednostki samorządu terytorialnego do dnia 15 września 2017 r. przekażą do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych informację o szkołach przekazanych do prowadzenia… czytaj więcej

13 września 2017

Nowe SIO. Szkoły i placówki oświatowe mają możliwość zalogowania się do systemu, ale nie będą aktualnie widzieć modułów: Uczeń, Nauczyciel, Dane zbiorcze

Uprzejmie informuję, że szkoły i placówki oświatowe mają już możliwość zalogowania się do systemu, pod warunkiem posiadania ważnego loginu i hasła, czyli danych dostępowych, dla których nie upłynął termin ważności. Zwracam uwagę, że aktualnie dyrektorzy szkół i placówek oświatowych będą widzieć po zalogowaniu następujące moduły: Start, Wnioski, Pracownicy. Natomiast pracownicy szkół… czytaj więcej

13 września 2017

Stare SIO. Komunikat w sprawie aplikacji SIO wersja 3.23.2 i spisu na 30 września 2017

W aplikacji SIO v. 3.23.0 i SIO v. 3.23.1 dla oddziałów gimnazjalnych nie generowała się zakładka „obowiązek szkolny” z tabelą OB.2 Obowiązek szkolny. Oddziały takie mogą być utworzone w szkole podstawowej, liceum, w szkole branżowej I stopnia i w technikum. W aplikacji SIO v. 3.23.2 tabela ta została dodana. Ponieważ zmiana ta ma… czytaj więcej

12 września 2017

Stare SIO. Komunikat w sprawie „oddziałów szkoły innego typu”, w tym oddziałów gimnazjum w szkole podstawowej

W aplikacji SIO na 10 września 2017 r. dodanie „oddziałów szkoły innego typu” następuje przez zaznaczenie nazwy szkoły w drzewku po lewej stronie ekranu, kliknięcie prawym klawiszem myszy i wybranie opcji „dodaj oddziały”. W przypadku tworzenia nowego pliku istnienie  „oddziałów szkoły innego typu” należy zaznaczyć w tablicy „identyfikacja typu”.

11 września 2017

Nowe SIO. Konieczność korzystania z najnowszych wersji nowoczesnych przeglądarek

W związku faktem uruchomienia od 24 lipca 2017 roku przegladarkowej wersji aplikacji systemu nowego SIO, bezwzględnie zalecam korzystać z najnowszej wersji jednej z wielu nowoczesnych przeglądarek. Jakie są najnowsze wersje najnowocześniejszych przeglądarek? Skąd je pobrać? Proszę zajrzeć na stronę: http://outdatedbrowser.com/pl

11 września 2017

Nowe SIO. Procedura poprawnego wyłączenia szkoły lub placówki z jednostki nadrzędnej (zespołu szkół)

W związku z dosyć często popełnianym błędem polegającym na wpisywaniu jedynie daty wyłączenia z jednostki nadrzędnej (zespołu szkół) bez usuwania samej jednostki nadrzędnej (zespołu szkół) poniżej przedstawiam krótką poprawną procedurę wyłączania szkoły lub placówki z jednostki nadrzędnej (zespołu szkół). Na karcie „Placówki” wybieramy interesującą nas szkołę lub placówkę, którą chcemy… czytaj więcej

11 września 2017

Stare SIO. Problem z nadpisywaniem nauczyciel przy imporcie danych z kilku plików

Zwracam uwagę na małą trudność, która pojawia się w momencie importu danych o nauczycielach z kilku plików. Otóż zaznaczenie podgałęzi w danych źródłowych „Kadra pedagogiczna” i próba importu danych o nauczycielach do pliku, w którym są już wcześniej zaimportowani nauczyciele, skutkuje usunięciem pierwotnie zapisanych danych o nauczycielach i pobraniem danych z… czytaj więcej

8 września 2017

Nowe SIO. Problemy z wyszukaniem jednostki podczas składania wniosku lub podczas odzyskiwania hasła

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi problemów z wyszukaniem szkoły lub placówki oświatowej podczas składania wniosku, potwierdzania wniosku lub podczas odzyskiwania hasła zwracam uwagę, że najczęściej popełnianym błędem przy posługiwaniu się wyszukiwarką jest wypełnianie wszystkich dostępnych pól wyszukiwarki, podczas gdy wystarczy wypełnić jedno pole: REGON lub Numer RSPO i kliknąć… czytaj więcej

8 września 2017

Nowe SIO. Komunikat „Podmiot niepoprawny” podczas składania wniosku o dostęp do szkoły lub placówki oświatowej

Jeśli w momencie składania wniosku o dostęp do szkoły lub placówki oświatowej widzimy komunikat „Podmiot niepoprawny”, to oznacza, że wybraliśmy szkołę lub placówkę wchodzącą w skład zespołu szkół, lub w skład jednostki złożonej. Dla takiej jednostki nie można złożyć wniosku o dostęp. Jeśli wybrana szkoła będzie jednostką samodzielną powstającą w… czytaj więcej

7 września 2017

Nowe SIO. Modyfikacja danych w RSPO. Trudności z obsługą komunikatu „Formularz zawiera błędne dane”

W związku z licznymi trudnościami występującymi przy przesyłaniu formularzy modyfikacyjnych w RSPO kończących się enigmatycznym komunikatem „Formularz zawiera błędne dane” bez wskazania kolorem czerwonym miejsca błędu proponuję następującą prostą procedurę obejścia problemu: Klikamy w pierwsze pole: RSPO. Naciskając klawisz TAB z klawiatury komputera, przechodzimy przez każde z pól formularza, zwracając uwagę, czy po… czytaj więcej

6 września 2017

Nowe SIO. Zmiana w zasadach rozpatrywania wniosków o upoważnienia dla pracowników jst, szkół i placówek oświatowych

Zwracam uwagę na fakt zmiany zasad rozpatrywania wniosków o upoważnienia dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego, szkół i placówek oświatowych. Od 24 lipca 2017 wnioski dla: kierowników jednostek samorządu terytorialnego rozpatruje właściwy terytorialnie kurator oświaty lub upoważniony przez kuratora oświaty pracownik kuratorium oświaty, pracowników jednostek samorządu terytorialnego rozpatruje kierownik tej jednostki… czytaj więcej

6 września 2017

Stare SIO. Komunikat w sprawie tworzenia struktury oraz importu danych

W związku z przekształceniami szkół i tworzeniem pliku starego sio wg stanu na 10 i 30 września zwracam uwagę no konieczność rozdzielenia dwóch spraw: 1) tworzenia nowej struktury szkół w związku z reformą 2) importu danych ze starego pliku. Jeśli chodzi o punkt pierwszy to najbezpieczniej i najprościej jest stworzyć… czytaj więcej

6 września 2017

Stare SIO. Komunikat w sprawie importu danych nauczycieli w zakresie kwalifikacji

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że w związku z wejściem w życie z dniem 1 września 2017 r. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017. 1575), zmieniającego w zasadniczy sposób opis typów szkół, w których nauczyciel może uczyć,… czytaj więcej