Kategoria: Odznaka im. Janusza Korczaka

7 października 2015

Osoby uhonorowane odznaką im. Janusza Korczaka dla ludzi poświęcających się bezinteresownie dla dobra dzieci w 2015 roku

Dnia 1 października 2015 r. odbyło się posiedzenie Kapituły Odznaki im. Janusza Korczaka dla ludzi poświęcających się bezinteresownie dla dobra dzieci w celu rozpatrzenia wniosków kandydatów, którym zostanie przyznana odznaka. Decyzją Kapituły odznakę im. Janusza Korczaka dla ludzi poświęcających się bezinteresownie dla dobra dzieci w roku 2015 otrzymują: Pani Sonia Kopa – nauczyciel w Zespole […]

29 sierpnia 2014

Osoby uhonorowane odznaką im. Janusza Korczaka dla ludzi poświęcających się bezinteresownie dla dobra dzieci w 2014 roku

Dnia 18 sierpnia 2014 r. odbyło się posiedzenie Kapituły Odznaki im. Janusza Korczaka dla ludzi poświęcających się bezinteresownie dla dobra dzieci w celu rozpatrzenia wniosków kandydatów, którym zostanie przyznana odznaka. Decyzją Kapituły odznakę im. Janusza Korczaka dla ludzi poświęcających się bezinteresownie dla dobra dzieci w roku 2014 otrzymują: Pani Zofia Zamojska-Pabich – emerytka, stale współpracująca […]

10 września 2013

Osoby uhonorowane odznaką im. Janusza Korczaka dla ludzi poświęcających się bezinteresownie dla dobra dzieci w 2013 roku

Dnia 19 sierpnia 2013 r. odbyło się posiedzenie Kapituły Odznaki im. Janusza Korczaka dla ludzi poświęcających się bezinteresownie dla dobra dzieci w celu rozpatrzenia wniosków kandydatów, którym zostanie przyznana odznaka. W roku 2013 do odznaki im. J. Korczaka zostali nominowani: Pani Cecylia Lidia Chrząścik (Kraków), Pani Kazimiera Nowak (Kielce), Pani dr Ludomira Powidzka (Leszno – […]

10 września 2013

Kapituła Odznaki im. Janusza Korczaka dla ludzi poświęcających się bezinteresownie dla dobra dzieci

Odznakę im. Janusza Korczaka dla ludzi poświęcających się bezinteresownie dla dobra dzieci przyznaje Kapituła Odznaki w składzie: Przewodniczący – Świętokrzyski Kurator Oświaty, Pani Małgorzata Muzoł Wiceprzewodniczący – Dolnośląski Kurator Oświaty, Pani Beata Pawłowicz Rzecznik Praw Dziecka, Pan Marek Michalak lub wskazany przedstawiciel Biura Rzecznika Praw Dziecka Wojewoda Świętokrzyski, Pani Bożentyna Pałka-Koruba lub wskazany przedstawiciel Biura Wojewody Świętokrzyskiego Marszałek Województwa Świętokrzyski, Pan Adam […]

10 września 2013

Odznaka im. Janusza Korczaka dla ludzi poświęcających się bezinteresownie dla dobra dzieci

Miło mi poinformować, że wśród licznych inicjatyw promujących spuściznę Starego Doktora w Roku Janusza Korczaka Kuratorium Oświaty w Kielcach ustanowiło odznakę za całokształt działalności w dziedzinie szeroko pojmowanego dobra dziecka. Przyznając odznakę im. Janusza Korczaka chcemy wyróżnić osoby, które swoją postawą i działalnością promują idee szacunku dla dziecka, jego podmiotowości i godności. Przyznając odznakę im. […]