Kategoria: Bezpłatne szkolenia organizowane przez zewnętrzne organizacje

21 kwietnia 2017

Laboratoria Młodzieżowe na Uniwersytecie im. Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie

Wydział Filozofii Chrześcijańskiej zaprasza młodzież z liceów i techników na popularyzujące wiedzę, interdyscyplinarne warsztaty z dziedziny biologii, chemii, ekologii, etyki, ochrony środowiska, psychologii i informatyki. Warsztaty będą odbywać się w doskonale wyposażonych laboratoriach i salach Uniwersytetu im. Kard. S. Wyszyńskiego na wydziale Filozofii Chrześcijańskiej przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie,… czytaj więcej

4 kwietnia 2017

Zmiana terminu! Szkolenie szkolnych pocztów sztandarowych

Uwaga! Zmiana terminu szkolenia pocztów sztandarowych. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 29 w Kielcach informuje, że nastąpiła zmiana terminu szkolenia pocztów sztandarowych z 7 kwietnia na 11 kwietnia 2017 r. Godzina rozpoczęcia szkolenia pozostaje bez zmian ­10.00. Szkolenie poprowadzi Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii. Wyposażenie pocztów: sztandar, szarfy, strój dowolny. Zgłoszenia szkół… czytaj więcej

3 kwietnia 2017

Konferencje informacyjno-szkoleniowe przygotowujące nauczycieli do wdrożenia od roku szkolnego 2017/2018 nowej podstawy programowej

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach rozpoczyna cykl konferencji informacyjno-szkoleniowych przygotowujących nauczycieli do wdrożenia od roku szkolnego 2017/2018 nowej podstawy programowej. Od roku szkolnego 2017/2018 – równolegle z wprowadzaniem nowego ustroju szkolnego oraz związanych z tym modyfikacji w organizacji i funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych – rozpocznie się stopniowe wdrażanie… czytaj więcej

31 marca 2017

Warsztaty w ramach projektu RedELEprof

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza na warsztaty w ramach projektu RedELEprof. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości nauczania języka hiszpańskiego w Polsce poprzez stworzenie spójnego systemu doskonalenia zawodowego dla nauczycieli języka hiszpańskiego. Wspólne działania są kontynuacją dotychczasowej długotrwałej i owocnej współpracy pomiędzy Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i Biurem Radcy ds. Edukacji Ambasady… czytaj więcej

23 marca 2017

Szkolenie „Uczeń z doświadczeniem migracji w szkole – warsztaty dla nauczycieli uczących języka polskiego jako drugiego”

Organizator: Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych/Zespół Kompetencji Językowych i Wiedzy o Kulturze Ośrodka Rozwoju Edukacji. Adresat: nauczyciele konsultanci, specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli, doradcy metodyczni, nauczyciele języka polskiego/języków obcych.… czytaj więcej

17 lutego 2017

Warsztaty dla nauczycieli języka angielskiego

Efektywnie i atrakcyjnie? Czy jest to możliwe w przedszkolnym i wczesnoszkolnym nauczaniu języka angielskiego? Jak uczyć języka angielskiego, żeby dzieci się nauczyły? Żeby go polubiły? Żeby chciały pilnie pracować? Żeby odniosły sukces? Jak unikać złego zachowania dzieci na lekcjach? W jaki sposób przygotować lekcję, by uniknąć monotonii? Czy można przygotować… czytaj więcej

10 lutego 2017

Wykład „Najsilniejsza z armii w podziemnej Europie – Armia Krajowa”

14 lutego 2017 r. w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” odbędzie się kolejny wykład w stałym cyklu „Historia dla każdego”, w którym historycy prezentują, w przystępnej formie, zagadnienia dotyczące dziejów Polski. Wykład dr. Tomasza Domańskiego „Najsilniejsza z armii w podziemnej Europie – Armia Krajowa” poświęcony będzie najważniejszym celom i zadaniom… czytaj więcej

10 lutego 2017

Konkurs „Bóg, Honor i Ojczyzna” – warsztaty dla uczestników w Kielcach

 Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie (Delegatura w Kielcach) zaprasza na warsztaty przygotowujące do konkursu tematycznego „Bóg, Honor i Ojczyzna – wartości polskiego ziemiaństwa”. Warsztaty przeznaczone dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z województwa świętokrzyskiego rozpoczną się 16 lutego o godz. 10.00, przy ul. Warszawskiej 5 (parter),… czytaj więcej

16 stycznia 2017

Bezpłatne szkolenie: Przez naukę angielskiego do zrozumienia świata! Through English to understanding of the World!

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych I Szkoleń & Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Angielskiego IATEFL Polska Region mazowiecki i Global Issues SIG zapraszają na globalne inspiracje: Przez naukę angielskiego do zrozumienia świata! Through English to understanding of the World! Po angielsku o tym, jak uczyć o świecie, ekologii i globalnej odpowiedzialności na lekcji… czytaj więcej

10 stycznia 2017

Szkolenie: Rekrutacja liderów regionalnych do programu RedELEProf

Cele projektu RedELEProf: Doskonalenie umiejętności dydaktycznych iberystów i stworzenie aktywnej sieci nauczycieli języka hiszpańskiego wspierającej się w działaniach edukacyjnych. Doskonalenie metod nauczania języka hiszpańskiego jako obcego. Obowiązki lidera regionalnego: udział w szkoleniach centralnych organizowanych dla liderów w centrum szkoleniowym ORE w Sulejówku pod Warszawą (2 razy w roku), wypracowanie w… czytaj więcej

9 stycznia 2017

Rekrutacja na szkolenie w Stanach Zjednoczonych poświęcone edukacji na temat Zagłady

Ambasada USA oraz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zapraszają nauczycieli i edukatorów do ubiegania się o uczestnictwo w szkoleniu poświęconym edukacji na temat Zagłady, które odbędzie się w USA. Seminarium jest okazją do zapoznania się z metodami nauczania o Holokauście oraz wymiany doświadczeń z nauczycielami ze Stanów Zjednoczonych. Jest też okazją… czytaj więcej

27 grudnia 2016

Seminaria dla nauczycieli „Polski wiek XX – losy państwa i narodu”

Szkolenie dla nauczycieli w roku szkolnym 2016/2017 organizowane jest we współpracy Instytutu Pamięci Narodowej z Ministerstwem Edukacji Narodowej (przy wsparciu organizacyjnym i informacyjnym ze strony Kuratorium Oświaty w Kielcach). Szkolenie adresowane jest do nauczycieli przedmiotów humanistycznych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Szkolenia będą certyfikowane. Nauczyciele, którzy wezmą udział w co najmniej… czytaj więcej

29 listopada 2016

Szkolenie: Jak uczyć o „Polskim Październiku 1956”. Wykorzystanie materiałów audiowizualnych i wystawy  w edukacji historycznej

Nauczanie historii współczesnej to ważny element edukacji historycznej. Pewne fakty są wciąż odkrywane i na nowo przedstawiane. Warto w tym procesie korzystać z dostępnych środków audiowizualnych. Szkolenie adresowane jest do nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych placówek doskonalenia nauczycieli oraz wszystkich nauczycieli przedmiotów humanistycznych zainteresowanych tematyką. Podczas szkolenia będzie ukazana geneza… czytaj więcej

4 listopada 2016

Szkolenie dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowawców świetlic szkolnych – „Dziecko z cukrzycą w szkole”

Panie, Panowie Dyrektorzy, Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, Wychowawcy świetlic szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego Serdecznie zapraszam na szkolenie! Uprzejmie informuję, że 15 listopada 2016 r. o godz. 12.00, w sali konferencyjnej nr 12 (tzw. okrąglak) Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3 odbędzie się szkolenie dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej… czytaj więcej

13 października 2016

Zmiana terminu konferencji – Program wychowawczy i działania profilaktyczne realizowane w szkołach i placówkach systemu oświaty

Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, iż nastąpiła zmiana terminu konferencji "Program wychowawczy i działania profilaktyczne realizowane w szkołach i placówkach systemu oświaty" w Łodzi. Dla województwa łódzkiego i świętokrzyskiego konferencja odbędzie się w dniu 9 listopada 2016 r. Zmiana terminu wymaga ponownej rejestracji uczestników: szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/2535 Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik

11 października 2016

Konferencja „Roboedukacja sposobem na rozwój przedsiębiorczości wśród młodzieży”

W imieniu Stowarzyszenia Integracja i Rozwój zapraszamy nauczycieli, trenerów, coachów, pracowników młodzieżowych na pierwszą konferencję upowszechniającą rezultatu projektu „Roboedukacja sposobem na rozwój przedsiębiorczości wśród młodzieży”, która odbędzie się 19 października 2016 r. w Kielcach, w Grand West Hotel (ul. H. Sienkiewicza 78) w godzinach 10-14. Podczas spotkania eksperci przybliżą informacje… czytaj więcej

10 października 2016

Zaproszenie dla nauczycieli na darmowe seminarium online „Jak uczyć, żeby nauczyć? Nauczyciel przyszłości – mentor”

Akademia Webinaru organizuje darmowe seminarium online „Jak uczyć, żeby nauczyć? Nauczyciel przyszłości – mentor”. Spotkanie odbędzie się przez Internet – w wirtualnym pokoju, jest bezpłatne i nie zobowiązuje uczestników do jakichkolwiek aktywności po jego zakończeniu. Podczas seminarium przedstawione zostaną trendy i przemiany w edukacji oraz zaprezentowane innowacyjne metody nauczania, typu… czytaj więcej

7 września 2016

Seminarium „Uczeń a wartości etyczne języka”

Ostatnie dziesięciolecia przyniosły w Polsce wiele pozytywnych zmian, np. szybki przekaz informacji, swobodę wyrażania myśli, opinii i poglądów. Jednak z obserwacji wynika, że nasilają się zjawiska negatywne w sferze komunikacji językowej. W obronie języka, który stanowi fundament całej kultury, 13 stycznia 2016 r. ukonstytuował się, powołany przez Radę Języka Polskiego… czytaj więcej

27 czerwca 2016

Wakacyjne kursy internetowe programu eTwinning

Warsztaty eTwinning e-wakacje 2016 Krajowe Biuro Programu eTwinning zaprasza na bezpłatne szkolenia e-wakacje dotyczące programu eTwinning i jego narzędzi. Warsztaty przeznaczone są dla nauczycieli, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę na temat platformy eTwinning oraz dla tych, którzy chcą rozpocząć realizację projektów eTwinning. Program warsztatów przewiduje rejestrację w programie, prezentację portalu… czytaj więcej

4 lutego 2016

Nabór na warsztaty antydyskryminacyjne

Stowarzyszenie im. Jana Karskiego zaprasza studentów, nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych z województwa świętokrzyskiego na nowy cykl warsztatów antydyskryminacyjnych realizowanych w ramach projektu „O sprawiedliwość, o wolność, o godność…” w następujących terminach: Grupa I: 6, 7, 13 i 14 lutego 2016 r. Grupa II: 20, 21, 27 i 28 lutego 2016… czytaj więcej