Kategoria: Zadania publiczne – ogłoszenia

20 grudnia 2016

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2017 r. w Kuratorium Oświaty w Kielcach

  Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia Przewidywany tryb udzielenia zamówienia Planowany termin rozpoczęcia postępowania -kwartał Planowany termin realizacji zamówienia-kwartał 1. Wczasy profilaktyczno-lecznicze dla czynnych i emerytowanych pracowników oświaty w Busku Zdroju, Łebie, Kołobrzegu usługi 607 200 przetarg nieograniczony I kwartał czerwiec-sierpień 2. Wczasy profilaktyczno-lecznicze dla matki, ojca, opiekuna prawnego z dzieckiem w […]

13 maja 2015

Komunikat w sprawie wysokości dotacji przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2015 r.”

Korekta w związku z rezygnacją z przyznanej dotacji organizacji: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Świętokrzyski Oddział Regionalny, ul. Warszawska 147, Kielce.

14 czerwca 2013

Komunikat w sprawie wysokości dotacji przeznaczonych na powierzenie zadania publicznego „Organizacja letniego wypoczynku dzieci z terenów wiejskich…”

Komunikat Świętokrzyskiego Wicekuratora Oświaty z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie wysokości dotacji przeznaczonych na powierzenie zadania publicznego „Organizacja letniego wypoczynku dzieci z terenów wiejskich, pochodzących z rodzin o niskich dochodach z terenu województwa świętokrzyskiego” w związku z rezygnacją organizacji „Fundacja z Uśmiechem” z przyznanej dotacji. Lp. Nazwa organizacji Kwota przyznanej dotacji 1. Nauczycielskie […]

24 maja 2013

Komunikat w sprawie wysokości dotacji przeznaczonych na powierzenie zadania publicznego „Organizacja letniego wypoczynku…”

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 maja 2013 roku w sprawie wysokości dotacji przeznaczonych na powierzenie zadania publicznego „Organizacja letniego wypoczynku dzieci z terenów wiejskich, pochodzących z rodzin o niskich dochodach z terenu województwa świętokrzyskiego”. Lp. Nazwa organizacji Przydzielona dotacja po uwzględnieniu posiadanych środków 1. Nauczycielskie Stowarzyszenie Sportu, Rekreacji i Turystyki „Fanactive”, ul. T. […]