Kategoria: Wydarzenia patriotyczne

20 grudnia 2016

Warsztaty dla uczniów i nauczycieli w ramach konkursu „Kiedy Człowiek był tylko numerem. Obywatele polscy w niemieckich obozach jenieckich, koncentracyjnych oraz obozach zagłady w okresie II wojny światowej”

Warsztaty dla uczniów i nauczycieli w ramach konkursu „Kiedy Człowiek był tylko numerem. Obywatele polscy w niemieckich obozach jenieckich, koncentracyjnych oraz obozach zagłady w okresie II wojny światowej” – Centrum Edukacyjne IPN „Przystanek Historia”, Kielce, ul. Warszawska 5, 20-21 grudnia 2016 r., godz. 13.00. W dniach 20-21 grudnia 2016 r., w godz. 13:00 – 15:30, […]

14 grudnia 2016

III edycja Kieleckiego Przeglądu Polskich Filmów Fabularnych „Historia w filmie” i projekcja filmu „Czarny czwartek”

15 grudnia 2016 r., o godz. 18.00 w kinie FENOMEN – Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach, ul. ks. P. Ściegiennego 2, odbędzie się kolejny pokaz w ramach III edycji Kieleckiego Przeglądu Polskich Filmów Fabularnych „Historia w filmie”, traktujących o najnowszej historii Polski. Widzom zostanie zaprezentowany film „Czarny czwartek” w reż. Antoniego Krauze. […]

14 grudnia 2016

Spotkanie z dr. Maciejem Korkuciem „Tragedia czy ocalenie narodu?

14 grudnia 2016 r. w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” odbędzie się kolejne spotkanie w cyklu „Kłopoty z historią”, w którym podejmowane są zagadnienia dotyczące najnowszej historii Polski, nierzadko kwestii spornych i skomplikowanych. Spotkanie z dr. Maciejem Korkuciem „Tragedia czy ocalenie narodu? Manipulacje wizerunkiem stanu wojennego”, z okazji 35. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, poświęcone będzie […]

14 grudnia 2016

Wręczenie nagród "Świadek Historii"

15 grudnia 2016 r., o godz. 12.00 w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia”, przy ul. Warszawskiej 5 w Kielcach, odbędzie się już po raz piąty uroczystość wręczenia nagrody Instytutu Pamięci Narodowej – „Świadek Historii”. Nagroda ta jest przyznawana osobom szczególnie zasłużonym dla upamiętniania historii Narodu Polskiego w regionie oraz osobom wspierającym pion edukacyjny IPN w […]

12 grudnia 2016

13 grudnia – 35 rocznica wprowadzenia stanu wojennego

W niedzielę 13 grudnia 1981 r. o godz. 6 rano Polskie Radio nadało wystąpienie gen. Wojciecha Jaruzelskiego, w którym poinformował Polaków o wprowadzeniu stanu wojennego na terenie całego kraju. Stan wyjątkowy wprowadzony został na polecenie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, a zniesiony 22 lipca 1983 roku. W tym czasie wiele osób poddano różnego rodzaju represjom, a […]

9 grudnia 2016

Projekcja filmu dokumentalnego „Grupy Oporu” w Przystanku Historia IPN

13 grudnia 2016 r. w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” odbędzie się kolejna projekcja w stałym cyklu „Seans historyczny”, w którym prezentowane są filmy fabularne, dokumentalne oraz reportaże, którym towarzyszy komentarz historyka. „Grupy Oporu” w reż. M. Dłużewskiej to film dokumentalny w barwny i dynamiczny sposób ukazujący motywy i metody prowadzonej przez młodych ludzi działalności opozycyjnej. […]

9 grudnia 2016

Patriotyzm w mojej szkole/placówce – informacja

Szanowni Państwo, informuję, że w zakładce Wydarzenia Patriotyczne pojawiła się możliwość zamieszania wydarzeń o charakterze patriotycznym, jakie odbywają się w szkołach i placówkach. Informacje (krótki opis wydarzenia – format word, maks. 4 zdjęcia) należy przysłać na adres: lukasz.maj@kuratorium.kielce.pl według poniższego schematu: Temat/nazwa wydarzenia Nazwa szkoły/placówki Imię i nazwisko dyrektora szkoły/placówki Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej […]

6 grudnia 2016

„Drukarze bibuły” spotkanie w cyklu „Ludzie (w) historii” w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia”

„Drukarze bibuły” spotkanie w cyklu „Ludzie (w) historii”w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” – Kielce, ul. Warszawska 5, 8 grudnia 2016 r., godz. 11.00 oraz 13.00. 8 grudnia 2016 r. w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” odbędzie się spotkanie w stałym cyklu „Ludzie (w) historii”, w którym zagadnienia dotyczące dziejów Polski prezentowane są przez pryzmat […]

2 grudnia 2016

"To władza strzela do robotników" wykład w Centrum Edukacyjnym IPN Przystanek Historia

Wykład Edyty Krężołek „To władza strzela do robotników” w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” – Kielce, ul. Warszawska 5, 7 grudnia 2016 r., godz. 17.00. 7 grudnia 2016 r. w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” odbędzie się kolejny wykład w stałym cyklu „Historia dla każdego”, w którym historycy prezentują, w przystępnej formie, zagadnienia dotyczące dziejów […]

2 grudnia 2016

Konferencja naukowa: Policja Polska „granatowa” w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939-1945

Konferencja naukowa: Policja Polska „granatowa” w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939-1945 – Kielce, Centrum Edukacyjne IPN „Przystanek historia”, ul. Warszawska 5, 6 grudnia 2016 r., godz. 10.00. 6 grudnia 2016 r. w Centrum Edukacyjne IPN „Przystanek Historia” odbędzie się konferencja naukowa: Policja Polska „granatowa” w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939-1945. Organizatorami są Instytut Pamięci Narodowej […]