Kategoria: Wychowanie

2 listopada 2015

Nowy pakiet materiałów dla nauczycieli WDŻ

Na każdy etap edukacyjny opracowano m.in. przykładowe scenariusze lekcji. Pakiet materiałów dla nauczycieli WDŻ (Wychowanie do życia w rodzinie) zawiera porady i wskazówki dotyczące zasad prowadzenia zajęć, kompetencji nauczycieli, rozmów z rodzicami uczniów oraz informacje na temat rozwoju psychoseksualnego. Na każdy etap edukacyjny opracowano również przykładowe scenariusze lekcji. Całość publikacji… czytaj więcej

23 stycznia 2014

Plan uroczystości patriotycznych Stowarzyszenia „Kieleckiej Rodziny Katyńskiej” i Związku Sybiraków Oddział Wojewódzki w Kielcach na rok 2014

Panie/Panowie Dyrektorzy, Nauczyciele szkół i placówek oświatowych Stowarzyszenie „Kielecka Rodzina Katyńska” wraz ze Związkiem Sybiraków Oddział Wojewódzki w Kielcach przedstawia harmonogram uroczystości patriotyczno-religijnych na rok 2014: 10 luty – upamiętnienie I-szej wywózki Polaków na Sybir z Kresów II Rzeczypospolitej. Spotkanie o godzinie 11.00 przy pomniku Sybiraków, a następnie przy pomniku… czytaj więcej

27 listopada 2013

Placówki oświatowo-wychowawcze w województwie świętokrzyskim – wykaz z RSPO

Poniższy wykaz jest generowany z Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO), który jest nadzorowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zmiany w RSPO mogą być dokonywane jedynie przez właściwe terenowo jednostki samorządu terytorialnego. Wykaz jest ułożony alfabetycznie wg nazwy jednostki. Proszę kliknąć poniższy przycisk, aby zobaczyć wykaz:

27 listopada 2013

Szkolne schroniska młodzieżowe w województwie świętokrzyskim – wykaz z RSPO

Poniższy wykaz jest generowany z Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO), który jest nadzorowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zmiany w RSPO mogą być dokonywane jedynie przez właściwe terenowo jednostki samorządu terytorialnego. Wykaz jest ułożony alfabetycznie wg nazwy jednostki. Proszę kliknąć poniższy przycisk, aby zobaczyć wykaz:

27 listopada 2013

Bursy szkolne w województwie świętokrzyskim – wykaz z RSPO

Poniższy wykaz jest generowany z Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO), który jest nadzorowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zmiany w RSPO mogą być dokonywane jedynie przez właściwe terenowo jednostki samorządu terytorialnego. Wykaz jest ułożony alfabetycznie wg nazwy jednostki. Proszę kliknąć poniższy przycisk, aby zobaczyć wykaz:

9 grudnia 2011

30. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół i placówek oświatowych województwa świętokrzyskiego!  Apeluję  o czynne włączenie się w obchody 30. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.  Wiedza na temat najnowszej historii Polski jest nieodzowna w procesie wychowywania świadomych i odpowiedzialnych obywateli. Zadanie to w dużej mierze spoczywa na placówkach oświatowych. Przekazuję zatem do wiadomości… czytaj więcej

3 czerwca 2009

Rekomendacja Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty kampanii profilaktyczno-edukacyjnej Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „Nie piję bo tak!”

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół i placówek województwa świętokrzyskiego W kwietniu 2009 roku miała swoją inaugurację ogólnopolska kampania profilaktyczno-edukacyjna pod nazwą „Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne”, zorganizowana przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Celem kampanii jest ograniczenie liczby osób pijących ryzykownie, a także przekazane wiedzy na temat szkód… czytaj więcej

3 czerwca 2009

Wykaz rekomendowanych programów profilaktycznych

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół z terenu województwa świętokrzyskiego Proszę o zapoznanie się z wykazem programów profilaktycznych rekomendowanych do realizacji w szkołach przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. Znajdą w nim państwo przegląd 34 profesjonalnych programów profilaktycznych, skonstruowanych w oparciu o współczesną wiedzę dotyczącą czynników ryzyka, czynników chroniących i sprawdzonych… czytaj więcej

21 kwietnia 2009

Szkoła wobec mobilności zawodowej rodziców i opiekunów. Niezbędnik nauczyciela – Zeszyty metodyczne nr 8

Przynajmniej od schyłku XIX wieku, Polska należy do czołówki europejskich krajów emigracji zarobkowej. Nawet w okresie między zakończeniem drugiej wojny światowej a przełomem 1989, ograniczenia międzynarodowej mobilności były względne – polscy pracownicy wykorzystywali wszystkie furtki uchylane (świadomie lub nieświadomie) przez władze. Migracja zarobkowa w latach osiemdziesiątych, sięgająca powyżej 2 milionów… czytaj więcej