Kategoria: Wychowanie

2 listopada 2015

Nowy pakiet materiałów dla nauczycieli WDŻ

Na każdy etap edukacyjny opracowano m.in. przykładowe scenariusze lekcji. Pakiet materiałów dla nauczycieli WDŻ (Wychowanie do życia w rodzinie) zawiera porady i wskazówki dotyczące zasad prowadzenia zajęć, kompetencji nauczycieli, rozmów z rodzicami uczniów oraz informacje na temat rozwoju psychoseksualnego. Na każdy etap edukacyjny opracowano również przykładowe scenariusze lekcji. Całość publikacji składa się z czterech pozycji: […]

23 stycznia 2014

Plan uroczystości patriotycznych Stowarzyszenia „Kieleckiej Rodziny Katyńskiej” i Związku Sybiraków Oddział Wojewódzki w Kielcach na rok 2014

Panie/Panowie Dyrektorzy, Nauczyciele szkół i placówek oświatowych Stowarzyszenie „Kielecka Rodzina Katyńska” wraz ze Związkiem Sybiraków Oddział Wojewódzki w Kielcach przedstawia harmonogram uroczystości patriotyczno-religijnych na rok 2014: 10 luty – upamiętnienie I-szej wywózki Polaków na Sybir z Kresów II Rzeczypospolitej. Spotkanie o godzinie 11.00 przy pomniku Sybiraków, a następnie przy pomniku Katyńskim. 5 marca – upamiętnienie […]

27 listopada 2013

Placówki oświatowo-wychowawcze w województwie świętokrzyskim – wykaz z RSPO

Poniższy wykaz jest generowany z Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO), który jest nadzorowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zmiany w RSPO mogą być dokonywane jedynie przez właściwe terenowo jednostki samorządu terytorialnego. Wykaz jest ułożony alfabetycznie wg nazwy jednostki. Proszę kliknąć poniższy przycisk, aby zobaczyć wykaz:

27 listopada 2013

Szkolne schroniska młodzieżowe w województwie świętokrzyskim – wykaz z RSPO

Poniższy wykaz jest generowany z Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO), który jest nadzorowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zmiany w RSPO mogą być dokonywane jedynie przez właściwe terenowo jednostki samorządu terytorialnego. Wykaz jest ułożony alfabetycznie wg nazwy jednostki. Proszę kliknąć poniższy przycisk, aby zobaczyć wykaz:

27 listopada 2013

Bursy szkolne w województwie świętokrzyskim – wykaz z RSPO

Poniższy wykaz jest generowany z Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO), który jest nadzorowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zmiany w RSPO mogą być dokonywane jedynie przez właściwe terenowo jednostki samorządu terytorialnego. Wykaz jest ułożony alfabetycznie wg nazwy jednostki. Proszę kliknąć poniższy przycisk, aby zobaczyć wykaz:

9 grudnia 2011

30. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół i placówek oświatowych województwa świętokrzyskiego!  Apeluję  o czynne włączenie się w obchody 30. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.  Wiedza na temat najnowszej historii Polski jest nieodzowna w procesie wychowywania świadomych i odpowiedzialnych obywateli. Zadanie to w dużej mierze spoczywa na placówkach oświatowych. Przekazuję zatem do wiadomości Państwa program Obchodów opracowany przez […]

3 czerwca 2009

Rekomendacja Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty kampanii profilaktyczno-edukacyjnej Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „Nie piję bo tak!”

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół i placówek województwa świętokrzyskiego W kwietniu 2009 roku miała swoją inaugurację ogólnopolska kampania profilaktyczno-edukacyjna pod nazwą „Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne”, zorganizowana przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Celem kampanii jest ograniczenie liczby osób pijących ryzykownie, a także przekazane wiedzy na temat szkód zdrowotnych i społecznych, jakie wiążą […]

3 czerwca 2009

Wykaz rekomendowanych programów profilaktycznych

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół z terenu województwa świętokrzyskiego Proszę o zapoznanie się z wykazem programów profilaktycznych rekomendowanych do realizacji w szkołach przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. Znajdą w nim państwo przegląd 34 profesjonalnych programów profilaktycznych, skonstruowanych w oparciu o współczesną wiedzę dotyczącą czynników ryzyka, czynników chroniących i sprawdzonych modeli oddziaływań profilaktycznych. Mają one […]

21 kwietnia 2009

Szkoła wobec mobilności zawodowej rodziców i opiekunów. Niezbędnik nauczyciela – Zeszyty metodyczne nr 8

Przynajmniej od schyłku XIX wieku, Polska należy do czołówki europejskich krajów emigracji zarobkowej. Nawet w okresie między zakończeniem drugiej wojny światowej a przełomem 1989, ograniczenia międzynarodowej mobilności były względne – polscy pracownicy wykorzystywali wszystkie furtki uchylane (świadomie lub nieświadomie) przez władze. Migracja zarobkowa w latach osiemdziesiątych, sięgająca powyżej 2 milionów osób, bez wątpienia była zjawiskiem […]