Kategoria: Nowe SIO

3 kwietnia 2013

Modernizacja SIO: imiona i nazwiska obcojęzyczne – wpisywanie liter, których nie ma na klawiaturze

W celu wpisania liter, których nie można wprost wpisać z klawiatury, a ich konieczność wpisania wynika z obecności tych liter w imieniu lub nazwisku danego ucznia, nauczyciela proszę postępować wg instrukcji: Krótka instrukcja wprowadzania imion i nazwisk obcojęzycznych

3 kwietnia 2013

Modernizacja SIO: Procedura przeniesienia lokalnej bazy SIO na inny komputer

W związku z licznymi pytaniami publikuję poniżej procedurę przeniesienia danych modernizowanego SIO (lokalnej bazy danych) ze starego komputera na nowy komputer: Na starym komputerze wykonujemy kopię bezpieczeństwa lokalnej bazy danych SIO wg przepisu: Procedura tworzenia kopii bezpieczeństwa lokalnej bazy SIO Instalujemy na nowym komputerze program modernizowanego SIO w zwykły sposób.… czytaj więcej

3 kwietnia 2013

Modernizacja SIO: Procedura przywracania lokalnej bazy danych SIO z kopii bezpieczeństwa

Zamykamy aplikację SIO, jeśli jest uruchomiona. Podłączamy zewnętrzny nośnik danych. Wchodzimy za pomocą skrótu Mój komputer lub Komputer na dysk zewnętrzny. Klikamy prawym przyciskiem myszy na pliku SIO2.sqlite zapisanym wcześniej na zewnętrznym nośniku danych i wybieramy z menu kontekstowego opcję Kopiuj. Klikamy prawym przyciskiem myszy na skrócie SIO na Pulpicie (ikona ma postać stylizowanej… czytaj więcej

27 marca 2013

Modernizacja SIO: Wyjaśnienia znaczenia błędu TKRWF002 (nie możesz synchronizować danych dziedzinowych)

Po wysłaniu i późniejszej weryfikacji ich statusu danych dziedzinowych ucznia lub nauczyciela w szczególnych okolicznościach możemy otrzymać następujący błąd: Nie możesz synchronizować danych dziedzinowych dla ucznia, którego dane identyfikacyjne nie zostały wysłane i zweryfikowane. (TKRWF002) Nie możesz synchronizować danych dziedzinowych dla nauczyciela, którego dane identyfikacyjne nie zostały wysłane i zweryfikowane.… czytaj więcej

20 marca 2013

Modernizacja SIO: Dokument powierzenia stanowiska pracy dyrektora nie jest formą nawiązania stosunku pracy

W związku z mnożącymi się różnymi interpretacjami, jak należy wpisywać do modernizowanego SIO dyrektora szkoły, który ma powierzone stanowisko pracy dyrektora szkoły wyjaśniam, że według informacji uzyskanych z Ministerstwa Edukacji Narodowej dokumentu powierzenia stanowiska dyrektora szkoły nie możemy traktować jako formy nawiązania stosunku pracy. Taki tok rozumowania potwierdza również dr… czytaj więcej

7 marca 2013

Modernizacja SIO: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zgoda na pozyskiwanie danych, zgoda na przechowywanie danych – wyjaśnienia

W związku z mnożącymi się nieprawidłowymi interpretacjami zapisów ustawy o systemie informacji oświatowej uprzejmie informuję, że: Żaden podmiot (szkoła, placówka, jednostka), który jest zobowiązany ustawą o systemie informacji oświatowej do przekazywania danych do bazy danych SIO nie musi zbierać żadnych pisemnych zgód nauczycieli, pełnoletnich uczniów lub rodziców małoletnich uczniów na… czytaj więcej

6 marca 2013

Modernizacja SIO: Sprawdzenie dostępności portów 443 oraz 8080 wymaganych przez aplikację modernizowanego SIO

Centrum Informatyczne Edukacji opublikowało specjalną stronę, na której możemy sprawdzić dostępność portów 8080 oraz 443 wymaganych przez aplikację SIO. Adres strony: http://sio.men.gov.pl/dodatki/port.php Jeżeli dany port jest otwarty, to po kliknięciu na odnośnik tego portu pojawi się stosowna informacja mówiąca o dostępności portu. Jeżeli dany port nie będzie otwarty to po kliknięciu odnośnika danego portu żadna… czytaj więcej

20 lutego 2013

Modernizacja SIO: Szkoła nie musi zbierać zgód rodziców na przetwarzanie danych osobowych uczniów

Uprzejmie informuję, że szkoła przetwarza dane osobowe uczniów (czyli m.in. wprowadza je do bazy danych SIO) na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w ustawie o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 139, poz. 814 z późn. zm.). W związku z powyższym szkoła absolutnie nie musi zbierać jakichkolwiek zgód… czytaj więcej

20 lutego 2013

Modernizacja SIO: Nauczyciel nie ma obowiązku wyrażenia zgody na pozyskiwanie danych z bazy danych SIO oraz na przechowywanie danych przez okres dłuższy niż 5 lat

W związku z mnożącymi się pytaniami informuję, że na podstawie art. 60 ust. 1 oraz art. 94 ust. 3 ustawy o systemie informacji oświatowej nauczyciel może wyrazić pisemną zgodę (ale nie musi) na pozyskiwanie o nim informacji z bazy danych SIO, a także – odpowiednio – na przechowywanie w lokalnej… czytaj więcej

20 lutego 2013

Przykład wzoru oświadczenia o wyrażeniu zgody na przechowywanie danych w lokalnej bazie danych SIO przez okres dłuższy niż 5 lat od dnia wprowadzenia do zbioru ostatniej informacji

Niżej publikowany przykład wzoru oświadczenia o wyrażeniu zgody na przechowywanie danych w lokalnej bazie danych SIO przez okres dłuższy niż 5 lat od dnia wprowadzenia do zbioru ostatniej informacji​ nie jest formalnym i nie jest jedynym możliwym wzorem pisemnej zgody, o której mowa w art. 94 ust. 3 ustawy z… czytaj więcej