Kategoria: Nowe SIO

30 czerwca 2015

Nowe SIO. Lista zmian w wersji aplikacji SIO 2.21.7

Wykaz zmian w aplikacji SIO 2.21.7: WNIOSKI nowa kolumna z informacją o aktywności kont użytkowników na liście wszystkich wniosków zmiany dla wniosków przy likwidacji szkoły (usunięcie z listy wniosków użytkowników z potwierdzoną tożsamością i będących w trakcie rozpatrywania) PODMIOT przy rejestracji/opisie oddziałów "0" i "poniżej 0" usunięcie kontroli poprawności dostyczącej… czytaj więcej

3 czerwca 2015

Nowe SIO. Lista zmian w wersji aplikacji SIO 2.20

RSPO: Szkoła podstawowa z filią – przy zmianie rodzaju 'szkoła z filią' na 'samodzielna' pojawiał się błędny komunikat o podrzędnej placówce mimo, że filia została zlikwidowana w mieście na prawach powiatu możliwość zarejestrowania placówki doskonalenia nauczycieli prowadzonej w części gminnej możliwość rejestracji Bednarskiej Szkoły Realnej jako samodzielnej WNIOSKI po odrzuceniu… czytaj więcej

1 kwietnia 2015

Nowe SIO. Lista zmian w aplikacji SIO 2.19

OGÓLNE: raportowanie incydentów bezpieczeństwa związanych z lokalną bazą danych SIO (w tym momencie możliwe tylko zgłoszenie niezakłóconego funkcjonowania lokalnej bazy danych SIO) odzyskiwanie elektronicznego zgłoszenia potrzeby odzyskania lokalnej bazy danych SIO, gdy użytkownik utraci pustą bazę, z której złożył elektroniczne zgłoszenie. RSPO: nowy typ szkoły – Bednarska Szkoła Realna (niepubliczna… czytaj więcej

2 marca 2015

Nowe SIO. Lista zmian w aplikacji SIO 2.18

RSPO: poprawka dla przekazywania placówek z gminy/powiatu do samorządu województwa PODMIOT: rejestracja kursów PDN (zmiana w słowniku – doszło trzydzieści pozycji – słownik S157) UCZEŃ: Pozostałe dane dziedzinowe wychowanka – poprawka dla szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym (czy kontynuuje naukę w tej szkole TAK) Dowożenie – poprawka dostępności kafelka (dla… czytaj więcej

16 lutego 2015

Nowe SIO! Harmonogram działań – przekazywanie danych w nowym SIO

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół oraz placówek oświatowych, Kierownicy innych jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty, Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina o obowiązku przekazywania do nowego systemu informacji oświatowej (SIO), zgodnie z przepisami rozdz. 1–4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2014 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 139, poz. 814,… czytaj więcej

12 lutego 2015

Nowe SIO. Nie wolno mylić zajęć „rewalidacyjnych” z zajęciami „rewalidacyjno-wychowawczymi”!

Nagminnie popełniany jest błąd mylenia zajęć rewalidacyjnych z zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi. Poniżej wyjaśnienia co to są zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze i kiedy wykazujemy te zajęcia w nowym SIO. Niektóre szkoły oraz placówki mogą zobaczyć takie pytanie przy opisie szkoły/placówki oświatowej w module „Podmiot”: Czy prowadzi się zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze? Pytanie to dotyczy dzieci lub… czytaj więcej

11 lutego 2015

Nowe SIO. Przygotowanie nowej pustej bazy danych na potrzeby złożenia wniosku o odzyskanie lokalnej bazy danych SIO

Klikamy prawym przyciskiem myszy na skrócie SIO na Pulpicie (ikona ma postać stylizowanej pomarańczowej książki na granatowym tle) i z menu kontekstowego wybieramy opcję Właściwości. Na karcie Skrót klikamy lewym przyciskiem myszy przycisk Otwórz lokalizację pliku. W nowo otwartym oknie klikamy dwukrotnie lewym klawiszem myszy folder data. W folderze data… czytaj więcej

10 lutego 2015

Nowe SIO: Wyjaśnienia dotyczące danych na temat dożywiania uczniów (kafle „Dożywianie” oraz „Wydawanie posiłków”)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowe (Dz.U. 2012 poz. 1547) wskazuje precyzyjnie jakie informacje należy podać w kaflach: „Dożywianie” oraz „Wydawanie posiłków”: Par. 3.… czytaj więcej

30 stycznia 2015

Nowe SIO! Lista zmian w wersji aplikacji SIO 2.17

Wykaz zmian w wersji aplikacji SIO 2.17: poprawka logowania (po pomyłce przy wpisywaniu loginu czy hasła nie było możliwe zalogowanie się poprawnymi danymi bez restartu aplikacji) reset hasła – poprawione działanie filtrów przy wyszukiwaniu szkoły/placówki: nazwa, nazwa skrócona, regon, nr RSPO nowa funkcjonalność – panel wiadomości Moduł RSPO: zwykła modyfikacja… czytaj więcej

8 grudnia 2014

Nowe SIO! Pomoc techniczna „Strefa dla zalogowanych”

CIE informuje, że pomoc techniczna w zakresie korzystania z aplikacji zamieszczonych w „Strefie dla zalogowanych", w tym zgłoszenia dotyczące: składania zamówień na podręczniki i ich odbioru, ankiet, raportów, są przyjmowane: pod numerem telefonu (22) 116-51-00 lub drogą elektroniczną poprzez wysłanie e-maila na adres: strefa@cie.men.gov.pl (z uwzględnieniem nr REGON placówki i… czytaj więcej

2 grudnia 2014

Nowe SIO! Wykaz nowości i zmian w wersji 2.15.28 aplikacji nowego SIO

UWAGA! Niezależnie od zmian wprowadzanych w różnych kafelkach aplikacji obowiązuje Państwa ścisłe przestrzeganie harmonogramu przesyłania danych. Zwłaszcza proszę o niewyprzedzanie terminów, które zostały zdefinowane w ww. harmonogramie, z uwagi na możliwe błędy w aplikacji uniemożliwiające poprawne przekazanie danych. Wersja 2.15.28 dostępna od dnia 1 grudnia 2014. Zmiany w funkcjonalnościach: w… czytaj więcej

30 listopada 2014

Nowe SIO! Przewodnik po modernizowanym SIO

Centrum Informatyczne Edukacji przygotowało „Przewodnik po modernizowanym Systemie Informacji Oświatowej”. Informator wyjaśnia między innymi: co to jest „Panel komunikacji", co oznaczają widoczne „Statusy komunikacji" w jaki sposób można łatwo i szybko odnaleźć dane jakich szukamy, korzystając z funkcji „Filtru" Omówiono w nim wszystkie moduły jakie w chwili obecnej widoczne są… czytaj więcej

30 listopada 2014

Nowe SIO! Jedna baza danych SIO jednej jednostki tylko i wyłącznie na jednym komputerze

W związku z obserwacją licznych nieprawidłowości przypominam, że ciągle nie ma technicznych możliwości jednoczesnego wprowadzania danych do jednej lokalnej bazy danych SIO jednej jednostki (plik SIO2.sqlite) na wielu stanowiskach komputerowych. Aplikacja SIO zainstalowana na danym komputerze obsługuje tylko jedną lokalną bazę danych SIO jednej jednostki. Instalując aplikację na innym komputerze… czytaj więcej

6 listopada 2014

Nowe SIO! Wyjaśnienie dla JST komunikatu „Istnieje aktywna specyfika podpięta pod szkołę”

Należy skontaktować się ze szkołą, którą „modyfikowano z powodu błędu” jeśli podczas przetwarzania formularza modyfikacji w Panelu komunikacji pojawił się jeden lub więcej błędów: „istnieje aktywna specyfika podpięta pod szkołę”, „nie można dokonać pełnej modyfikacji, ponieważ są zarejestrowani uczniowie”, „nie można dokonać pełnej modyfikacji, ponieważ placówka posiada obowiązujące umowy nauczyciela”,… czytaj więcej

3 listopada 2014

Nowe SIO! Wykaz nowości i zmian w wersji 2.15 aplikacji nowego SIO

UWAGA! Niezależnie od zmian wprowadzanych w różnych kafelkach aplikacji obowiązuje Państwa ścisłe przestrzeganie harmonogramu przesyłania danych. Zwłaszcza prosimy o niewyprzedzanie terminów, które zostały zdefinowane w ww. harmonogramie! Nowe funkcjonalności: w RSPO w module PODMIOT – przekazywanie szkół/placówek (między JST, ministrami) w module DANE ZBIORCZE: Wydawanie posiłków Obiekty sportowe niebędące w… czytaj więcej

8 października 2014

SIO: Punkty przedszkolne obowiązkowo w SIO, ale nie wolno ich wykazywać jako oddziały przedszkolne przy SP!

Uprzejmie informuję, że w Systemie Informacji Oświatowej nie wolno wykazywać punktów przedszkolnych jako oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych! Jest to całkowicie błędna praktyka! UWAGA! Powyższa uwaga dotyczy sytuacji błędnego opisywania punktów przedszkolnych jako oddziałów przedszkolnych przy SP, natomiast nie wolno powyższej uwagi interpretować w ten sposób, że punktów przedszkolnych nie… czytaj więcej

22 stycznia 2014

Modernizacja SIO: Procedura tworzenia kopii bezpieczeństwa lokalnej bazy SIO

Uwaga! Niniejsza procedura została zaktualizowana w związku z udostępnieniem przez CIE nowych możliwości w aplikacji modernizowanego SIO. W związku z mnożącymi się zgłoszeniami utraty danych zawartych w lokalnej bazie SIO podaję Państwu sposób tworzenia kopii bezpieczeństwa pliku SIO2.sqlite zawierającego komplet danych wprowadzonych za pomocą aplikacji modernizowanego SIO. Procedura tworzenia kopii… czytaj więcej

24 października 2013

Modernizowane SIO: Błąd „powielone idTR w powiadomieniach” – wyjaśnienia

Podczas pierwszego logowania do modernizowanego programu SIO z wykorzystaniem loginu i hasła, które było wydane dla danej szkoły (placówki, jednostki, zespołu), lokalna baza danych SIO (plik SIO2.sqlite) przygotowywana jest do obsługi tylko i wyłącznie tej jednej szkoły (placówki, jednostki, zespołu). Na tym samym komputerze nie jest już możliwe zalogowanie się… czytaj więcej