Kategoria: Nowe SIO

7 września 2016

Nowe SIO: Aktualny średni czas rozpatrywania wniosków o odzyskanie lokalnej bazy danych SIO

Procedura odzyskiwania lokalnej bazy SIO przewiduje konieczność: wysłania papierowego wniosku o odzyskanie utraconej lokalnej bazy danych SIO na adres: Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej al. J. Ch. Szucha 25 00-918 Warszawa wysłania za pomocą aplikacji nowego SIO (tej niebieskiej) elektronicznego zgłoszenia potrzeby odzyskania lokalnej bazy danych SIO Jeśli dopełnimy wszystkich wymaganych w […]

25 sierpnia 2016

Nowe SIO. Nowe terminy przekazywania danych obowiązujące od 1 września 2016

Proszę zwrócić uwagę (analizując poniższą tabelę), że praca z nowym SIO ma charakter ciągły, w odróżnieniu od starego SIO, gdzie mamy w roku dwie duże akcje (sesje) zbierania danych. W przypadku napotkania problemów technicznych z aplikacją nowego SIO uniemożliwiających przekazanie danych w wymaganym terminie należy wysłać zgłoszenie błędu technicznego z opisem problemu za pomocą formularza: […]

25 sierpnia 2016

Nowe SIO. Terminy przekazywania danych obowiązujące do 31 sierpnia 2016

Proszę zwrócić uwagę (analizując poniższą tabelę), że praca z nowym SIO ma charakter ciągły, w odróżnieniu od starego SIO, gdzie mamy w roku dwie duże akcje (sesje) zbierania danych. W przypadku napotkania problemów technicznych z aplikacją nowego SIO uniemożliwiających przekazanie danych w wymaganym terminie należy wysłać zgłoszenie błędu technicznego z opisem problemu za pomocą formularza: […]

25 sierpnia 2016

Nowe SIO. Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych danych dziedzinowych i terminów przekazywanie niektórych danych

Terminy przekazywania niektórych danych do SIO i doprecyzowanie terminologii to najważniejsze zmiany w zmienionym rozporządzeniu. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz.U. z 2016 r.,poz. 1267) zostało podpisane 29 lipca 2016 i wchodzi w życie 1 września […]

22 sierpnia 2016

Nowe SIO. Informacja o planowanym wydaniu nowej wersji aplikacji, nowej strefie dla zalogowanych oraz aplikacji z instrukcjami użytkownika

Centrum Informatyczne Edukcjia informuje o planowanym wydaniu nowej wersji aplikacji modernizowanego SIO, która będzie posiadać wiele usprawnień względem aktualnej wersji. W nowej wersji aplikacji wprowadzone zostaną m.in. następujące zmiany: Nowy wygląd aplikacji Możliwość importu danych identyfikacyjnych ucznia i nauczyciela z pliku CSV Możliwość modyfikacji danych identyfikacyjnych ucznia i nauczyciela Wprowadzenie filtrów ułatwiających wyszukiwanie uczniów Częściowa […]

10 marca 2016

Nowe SIO. Informacja w sprawie rozpowszechnianych nieprawdziwych informacji o rzekomej roli Kuratorium Oświaty w Kielcach w zakresie nowego SIO

Szanowni Państwo Użytkownicy systemu informacji oświatowej, w związku z docierającymi do Kuratorium Oświaty w Kielcach sygnałami dotyczącymi rozpowszechnianych na różnych szkoleniach nieprawdziwych informacjach o rzekomym zleceniu naszemu urzędowi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej roli wsparcia technicznego i merytorycznego w zakresie tzw. nowego SIO dla wszystkich użytkowników systemu informacji oświatowej w Polsce uprzejmie informujemy, że Kuratorium Oświaty […]

13 stycznia 2016

Nowe SIO. Ustawienie aplikacji SIO do stałego uruchamiania w trybie administratora

W związku z koniecznością (na chwilę obecną) stałego uruchamiania aplikacji SIO w trybie administratora w systemach: Windows Vista Windows 7 Windows 8 Windows 10 podaję prosty sposób ustawienia właściwości skrótu do aplikacji nowego SIO w tryb działania z wyżej wspomniamym uprawnieniami: Klikamy prawym przyciskiem myszy na niebieskiej ikonie SIO znajdującej się na Pulpicie naszego komputera. […]

17 listopada 2015

Nowe SIO: Gminy NIE przekazują danych o WSZYSTKICH uczniach w związku z kontrolą obowiązku nauki

Art. 42 pkt 9 ustawy o systemie informacji oświatowej mówi: Dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe do zbioru danych ucznia przekazują: dane w związku z kontrolowaniem spełniania obowiązku nauki przez absolwentów gimnazjum oraz przyznawaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym – gminy; Powyższy artykuł mówi nam, że gminy przekazują dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, PESEL) oraz dane dziedzinowe […]

6 listopada 2015

Nowe SIO. Zaktualizowane przykłady pisemnych upoważnień pracownika do dostępu do bazy danych SIO

Niniejsze przykłady pisemnych upoważnień wewnętrznych mogą być potrzebne kierownikom szkół oraz placówek oświatowych, a także kierownikom innych jednostek zobowiązanych do sprawozdawczości w nowym SIO do pisemnego upoważnienia pracowników ww. jednostek do dostępu do bazy danych nowego SIO oraz do ewentualnego upoważnienia do udzielania oraz cofania upoważnień w imieniu organu upoważniającego. Przypominam, że zgodnie z przepisami […]

19 października 2015

Nowe SIO. Lista zmian w wersji 2.23.12 aplikacji nowego SIO

W wersji 2.23.12 mamy następujące zmiany: 1. Ustawienia aktualizacja podmiotów – dołożona opcja 'aktualizuj wszystkie' dla lokalnych baz danych prowadzonych przez ministrów. 2. RSPO rozszerzenie katalogu liter w nazwisku i imieniu dyrektora szkoły/placówki (znaki spoza polskiego alfabetu). 3. WNIOSKI dołożenie kolumny 'województwo' na liście wszystkich wniosków dla lokalnych baz danych prowadzonych przez ministrów, dołożenie kolumny […]