Kategoria: Nowe SIO

21 lipca 2017

Nowe SIO. Rejestracja oraz likwidacja szkół w RSPO w związku z reformą oświaty

Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Centrum Informatyczne Edukacji przedstawia sposób dokonywania przekształceń (rejestracja oraz likwidacja) szkół w związku z reformą oświaty w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO): UWAGA! Wszystkich koniecznych zmian w RSPO należy dokonać na początku września 2017 r. Rejestracja oraz likwidacja szkoły w RSPO w związku z reformą… czytaj więcej

19 lipca 2017

Do 24 lipca nowe SIO nie działa!

Centrum Informatyczne Edukacji informuje, że w związku z nadchodzącym wdrożeniem, na czas niezbędny do prawidłowego wykonania prac wdrożeniowych, zmodernizowany System Informacji Oświatowej został wyłączony w dniu 14 lipca 2017 o godzinie 15:00. System zostanie ponownie włączony po poprawnym zakończeniu wdrożenia, co jest zaplanowane na dzień 24 lipca 2017.

30 czerwca 2017

Nowe SIO. 31 sierpnia – data zakończenia nauki w oddziale oraz data ukończenia szkoły (również w przypadku maturzystów)

Jaką datę należy wpisać wprowadzając datę zakończenia szkoły przez ucznia? Data zakończenia nauki – rok szkolny we wszystkich szkołach i placówkach kończy się 31 sierpnia, dlatego też należy zaznaczać datę zakończenia nauki dzień 31 sierpnia, także w przypadku maturzystów.… czytaj więcej

19 czerwca 2017

Nowe SIO. List MEN w sprawie pozyskiwania danych z SIO do weryfikacji świadczeń w ramach rządowego Programu „Rodzina 500+”

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych, Szanowni Państwo Przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego, uprzejmie informuję, że ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 777), wprowadza m.in. podstawy prawne do pozyskiwania z bazy… czytaj więcej

26 maja 2017

Nowe SIO. Komunikat MEN w sprawie terminu udostępnienia wersji przeglądarkowej aplikacji nowego SIO i innych zmian

Szanowni Państwo Przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego, Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych, uprzejmie informuję, że ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 949) została dnia 16 maja 2017 r. ogłoszona w Dzienniku Ustaw… czytaj więcej

26 maja 2017

Nowe SIO. Komunikat MEN w sprawie zasad wdrożenia reformy edukacji w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych

Szanowni Państwo Przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego, Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych, W art. 10 ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie  ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 949) uregulowano wpływ zmian wprowadzonych reformą oświaty na rejestr REGON.… czytaj więcej

17 maja 2017

Nowelizacja ustawy o Systemie Informacji Oświatowej opublikowana

16 maja 2017 roku nowelizacja ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej została opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 949). Zmiany w ustawie związane są z kwestiami technologicznymi funkcjonowania Systemu Informacji Oświatowej (SIO) i dotyczą nowych rozwiązań architektury systemu, usprawnienia komunikacji użytkowników oraz… czytaj więcej

10 marca 2017

Nowe SIO. Lista zmian w aplikacji SIO 2.25.7

Lista zmian w aplikacji SIO 2.25.7:  UCZEŃ: zmiana sposobu filtrowania pobytu wychowanka (po wybraniu filtru „posiada” prezentowane są tylko otwarte pobyty wychowanków), poprawa wyświetlania na liście wyboru placówek jednostek złożonych oraz szkół i placówek z filią. NAUCZYCIEL: poprawa wysyłania z panelu komunikacji wniosków dotyczących modyfikacji obowiązków i wynagrodzeń.

1 marca 2017

Nowe SIO. Lista zmian w aplikacji SIO 2.25.6

Lista zmian w aplikacji SIO 2.25.6: RSPO: możliwość dodania internatu dla szkół: Szkoła pomaturalna bibliotekarska i animatorów kultury (id=84) i Bednarska Szkoła Realna (id=90). PODMIOT: zmiana zliczania uczniów w szczegółach oddziału (zliczanie tylko uczniów z otwartym przypisaniem). WNIOSKI: poprawa wydruku upoważnienia dla CUW. UCZEŃ: nowy model rejestracji pozostałych danych dziedzinowych… czytaj więcej

1 marca 2017

Nowe SIO. Lista zmian w aplikacji SIO 2.25.4

Lista zmian w aplikacji SIO 2.25.4: UCZEŃ: – rejestracja danych identyfikacyjnych – poprawka dla funkcji ‚utwórz następny’, – poprawka przypisania do oddziału w kolegiach, – przypisanie i zakończenie przypisania do oddziału – poprawka dla dat od 30 grudnia 2016 do daty bieżącej, – poprawka dla modyfikacji daty zakończenia uczęszczania do… czytaj więcej

1 marca 2017

Nowe SIO. Lista zmian w aplikacji SIO 2.25.3

Lista zmian w aplikacji SIO 2.25.3: RSPO: – przy rejestracji szkoły/placówki w RSPO zablokowanie możliwości wpisywania dat bez użycia kalendarza w datach założenia, rozpoczęcia działalności, włączenia do zespołu i wyłączenia z zespołu – możliwość rejestracji PDN jako placówki wchodzącej w skład jednostki złożonej CKU (id=46 i id=83) PODMIOT: – zdjęcie… czytaj więcej

2 listopada 2016

Nowe SIO. Lista zmian w wersji aplikacji 2.24.35

RSPO: wyłączenie możliwości rejestracji szkół artystycznych (id=21, 24, 26, 27, 29, 31, 32, 91, 92, 84, 86, 87, 24, 89) wchodzących w skład SOSW (id=51). UCZEŃ: rejestracja danych identyfikacyjnych – automatyczne usuwanie spacji na początku i końcu imienia i nazwiska przed wysłaniem do weryfikacji z Rejestrem PESEL, pozostałe dane wychowanka… czytaj więcej

6 października 2016

Nowe SIO. Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej

Wczoraj 5 października 2016 w serwisie legislacja.rcl.gov.pl został opublikowany skierowany do konsultacji publicznych projekt z dnia 30 września 2016 ustawy „reformującej” tzw. nowe SIO: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12290600/katalog/12382858#12382858 Wyróżnione planowane zmiany po lekturze projektu: Rezygnacja z tzw. lokalnych baz danych SIO instalowanych w jednostkach zobowiązanych do przekazywania danych systemu informacji oświatowej. Rezygnacja z… czytaj więcej

30 września 2016

Dane „starego” SIO będą użyte do podziału części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017

Szanowni Państwo Przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego, Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych, Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że w dniu 26 września 2016 r. został skierowany na Radę Ministrów projekt ustawy z dnia 23 września 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017, zawierający m.in. przepisy… czytaj więcej

28 września 2016

Nowe SIO. Lista zmian w wersji aplikacji 2.24.34

Zmiany w wersji 2.24.34 aplikacji nowego SIO: PODMIOT: poprawa likwidacji zmigrowanych oddziałów. UCZEŃ: możliwość rejestracji danych identyfikacyjnych z małymi literami typu: ü, ö itp., wyszukiwanie po oddziale – uczniowie, którzy przerwali naukę lub mają zakończone przypisanie do oddziału nie będą się pojawiali w wyszukiwaniu w wybranym oddziale, poprawa grupowego zakończenia… czytaj więcej

28 września 2016

Nowe SIO. Komunikat w sprawie uczniów pozostających decyzją rodziców w tej samej klasie

Uczniów urodzonych w roku 2009, którzy w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęli naukę w klasie I szkoły podstawowej oraz uczniów urodzonych w I połowie roku 2008, którzy w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęli naukę w klasie II szkoły podstawowej i którzy na wniosek rodziców, złożony do 31 marca 2016, kontynuują naukę odpowiednio… czytaj więcej

21 września 2016

Nowe SIO. Lista zmian w wersji aplikacji 2.24.33

Zmiany w wersji 2.24.33 aplikacji nowego SIO: RSPO poprawka dla rejestracji i modyfikacji placówek – błąd komunikacji 5001 związany z brakiem ulicy w obwodzie. WNIOSKI poprawka dla ministerstw – wyświetlane województw na liście wszystkich wniosków. UCZEŃ poradnia – dodanie filtrowania po wydanych orzeczeniach, poradnia – poprawka wyszukiwania po numerze orzeczenia… czytaj więcej

14 września 2016

Nowe SIO. Lista zmian w wersji aplikacji 2.24.32

1. RSPO poprawka rejestracji i modyfikacji placówek – w związku z błędem komunikacji 5001, poprawka dla filtrowania (wyróżnienie aktywnego filtru). 2. UCZEŃ poradnia psychologiczno-pedagogiczna – możliwość wyszukiwania ucznia po numerze wydanego orzeczenia, poradnia psychologiczno-pedagogiczna – możliwość wielokrotnej rejestracji tego samego ucznia, możliwość odszarzenia uczniów z kłódkami poprzez synchronizację w danych… czytaj więcej

11 września 2016

Nowe SIO. Prośba o dołączanie pliku „logs.txt” do wszelkich zgłoszeń błędów technicznych w aplikacji

W związku z uruchomieniem nowego modelu tzw. bezpanelowego komunikacji z systemem centralnym pracownicy Centrum Informatycznego Edukacji proszą o dołączanie pliku „logs.txt” do zgłoszeń przypadków nieprawidłowości w działania aplikacji. Wszelkie problemy z działaniem aplikacji należy zgłaszać za pomocą formularza zgłoszeniowego: http://pomocsio.men.gov.pl/?page_id=12 W polu „Załączniki” należy dołączyć plik „logs.txt”, do którego dostaniemy się… czytaj więcej