Kategoria: Nowe SIO

10 marca 2017

Nowe SIO. Lista zmian w aplikacji SIO 2.25.7

Lista zmian w aplikacji SIO 2.25.7:  UCZEŃ: zmiana sposobu filtrowania pobytu wychowanka (po wybraniu filtru „posiada” prezentowane są tylko otwarte pobyty wychowanków), poprawa wyświetlania na liście wyboru placówek jednostek złożonych oraz szkół i placówek z filią. NAUCZYCIEL: poprawa wysyłania z panelu komunikacji wniosków dotyczących modyfikacji obowiązków i wynagrodzeń.

1 marca 2017

Nowe SIO. Lista zmian w aplikacji SIO 2.25.6

Lista zmian w aplikacji SIO 2.25.6: RSPO: możliwość dodania internatu dla szkół: Szkoła pomaturalna bibliotekarska i animatorów kultury (id=84) i Bednarska Szkoła Realna (id=90). PODMIOT: zmiana zliczania uczniów w szczegółach oddziału (zliczanie tylko uczniów z otwartym przypisaniem). WNIOSKI: poprawa wydruku upoważnienia dla CUW. UCZEŃ: nowy model rejestracji pozostałych danych dziedzinowych (datowanie poszczególnych danych i wysyłanie […]

1 marca 2017

Nowe SIO. Lista zmian w aplikacji SIO 2.25.4

Lista zmian w aplikacji SIO 2.25.4: UCZEŃ: – rejestracja danych identyfikacyjnych – poprawka dla funkcji ‚utwórz następny’, – poprawka przypisania do oddziału w kolegiach, – przypisanie i zakończenie przypisania do oddziału – poprawka dla dat od 30 grudnia 2016 do daty bieżącej, – poprawka dla modyfikacji daty zakończenia uczęszczania do oddziału podstawowego. NAUCZYCIEL: – rejestracja […]

1 marca 2017

Nowe SIO. Lista zmian w aplikacji SIO 2.25.3

Lista zmian w aplikacji SIO 2.25.3: RSPO: – przy rejestracji szkoły/placówki w RSPO zablokowanie możliwości wpisywania dat bez użycia kalendarza w datach założenia, rozpoczęcia działalności, włączenia do zespołu i wyłączenia z zespołu – możliwość rejestracji PDN jako placówki wchodzącej w skład jednostki złożonej CKU (id=46 i id=83) PODMIOT: – zdjęcie wymagalności języka obcego przy rejestracji […]

2 listopada 2016

Nowe SIO. Lista zmian w wersji aplikacji 2.24.35

RSPO: wyłączenie możliwości rejestracji szkół artystycznych (id=21, 24, 26, 27, 29, 31, 32, 91, 92, 84, 86, 87, 24, 89) wchodzących w skład SOSW (id=51). UCZEŃ: rejestracja danych identyfikacyjnych – automatyczne usuwanie spacji na początku i końcu imienia i nazwiska przed wysłaniem do weryfikacji z Rejestrem PESEL, pozostałe dane wychowanka – poprawa wyświetlania w przedszkolach […]

6 października 2016

Nowe SIO. Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej

Wczoraj 5 października 2016 w serwisie legislacja.rcl.gov.pl został opublikowany skierowany do konsultacji publicznych projekt z dnia 30 września 2016 ustawy „reformującej” tzw. nowe SIO: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12290600/katalog/12382858#12382858 Wyróżnione planowane zmiany po lekturze projektu: Rezygnacja z tzw. lokalnych baz danych SIO instalowanych w jednostkach zobowiązanych do przekazywania danych systemu informacji oświatowej. Rezygnacja z „niebieskiego” programu. Dane będą przekazywane […]

30 września 2016

Dane „starego” SIO będą użyte do podziału części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017

Szanowni Państwo Przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego, Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych, Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że w dniu 26 września 2016 r. został skierowany na Radę Ministrów projekt ustawy z dnia 23 września 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017, zawierający m.in. przepisy dotyczące podziału części oświatowej subwencji […]

28 września 2016

Nowe SIO. Lista zmian w wersji aplikacji 2.24.34

Zmiany w wersji 2.24.34 aplikacji nowego SIO: PODMIOT: poprawa likwidacji zmigrowanych oddziałów. UCZEŃ: możliwość rejestracji danych identyfikacyjnych z małymi literami typu: ü, ö itp., wyszukiwanie po oddziale – uczniowie, którzy przerwali naukę lub mają zakończone przypisanie do oddziału nie będą się pojawiali w wyszukiwaniu w wybranym oddziale, poprawa grupowego zakończenia przypisania do oddziału z jednoczesnym […]

28 września 2016

Nowe SIO. Komunikat w sprawie uczniów pozostających decyzją rodziców w tej samej klasie

Uczniów urodzonych w roku 2009, którzy w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęli naukę w klasie I szkoły podstawowej oraz uczniów urodzonych w I połowie roku 2008, którzy w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęli naukę w klasie II szkoły podstawowej i którzy na wniosek rodziców, złożony do 31 marca 2016, kontynuują naukę odpowiednio w klasie I lub klasie […]

21 września 2016

Nowe SIO. Lista zmian w wersji aplikacji 2.24.33

Zmiany w wersji 2.24.33 aplikacji nowego SIO: RSPO poprawka dla rejestracji i modyfikacji placówek – błąd komunikacji 5001 związany z brakiem ulicy w obwodzie. WNIOSKI poprawka dla ministerstw – wyświetlane województw na liście wszystkich wniosków. UCZEŃ poradnia – dodanie filtrowania po wydanych orzeczeniach, poradnia – poprawka wyszukiwania po numerze orzeczenia dla nowo wydanych orzeczeń, dane […]