Kategoria: System Informacji Oświatowej

18 sierpnia 2017

Nowe SIO. Zmiana terminu uruchomienia dostępu do modułu „Wnioski” i możliwości logowania dla szkół i placówek oświatowych

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że trwają prace mające na celu uruchomienie dalszych funkcjonalności zmodernizowanego SIO: likwidacja szkół i placówek oświatowych, składanie i rozpatrywanie wniosków o dostęp do zmodernizowanego SIO (login i hasło), możliwość logowania do systemu SIO dla szkół i placówek oświatowych. Termin uruchomienia powyższych funkcjonalności aktualnie planowany jest na… czytaj więcej

18 sierpnia 2017

Nowe SIO. Brak widoczności danych nowo zarejestrowanej szkoły lub placówki na rok 2017/2018

Ostatnia aktualizacja systemu nowego SIO wprowadziła podczas rejestracji nowej placówki możliwość wyboru roku szkolnego 2016/2017 lub 2017/2018. Wybór roku szkolnego nie ma wpływu na proces prawidłowości rejestracji nowej szkoły lub placówki. Jednak jeśli zdecydujemy się na wybór roku szkolnego 2017/2018 to niestety, ale w obecnej wersji systemu nie będziemy widzieć… czytaj więcej

18 sierpnia 2017

Nowe SIO. Brak możliwości zmiany typu szkoły: zasadnicza szkoła zawodowa na branżowa szkoła I stopnia

W nowym SIO w RSPO podczas modyfikacji danych szkoły na nowy rok 2017/2018 nie ma możliwości zmiany typu szkoły. Jest to prawidłowe działanie programu. Dlatego w przypadku zasadniczej szkoły zawodowej MEN na początku roku szkolnego dokona automatycznej hurtowej zmiany typu wszystkich zasadniczych szkół zawodowych na branżową szkołę I stopnia

16 sierpnia 2017

Stare SIO. Terminy przekazywania baz danych oświatowych w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2017

Podmioty przekazujące bazy danych oświatowych Podmioty, do których są przekazywane bazy danych oświatowych Termin przekazania baz danych oświatowych szkoły i placówki oświatowe, centra usług wspólnych, placówki spoza systemu oświaty zatrudniające nauczycieli jednostka samorządu terytorialnego, która jest dla danej szkoły lub placówki organem prowadzącym albo wpisującym do ewidencji 4 października 2017… czytaj więcej

16 sierpnia 2017

Stare SIO. Terminy przekazywania baz danych oświatowych w systemie informacji oświatowej według stanu na 10 września 2017

Podmioty przekazujące bazy danych oświatowych Podmioty, do których są przekazywane bazy danych oświatowych Termin przekazania baz danych oświatowych szkoły i placówki oświatowe,  placówki spoza systemu oświaty zatrudniające nauczycieli jednostka samorządu terytorialnego, która jest dla danej szkoły lub placówki organem prowadzącym, wpisującym do ewidencji lub wydającym zezwolenie na działalność 13 września… czytaj więcej

16 sierpnia 2017

Stare SIO. Instrukcja wprowadzania i przekazywania danych na 10 września 2017

Do pobrania: Instrukcja merytoryczna SIO – spis na dzień 10 września 2017 r. – (PDF 383 KB) Instrukcja techniczna SIO – spis na wrzesień 2017 r. – (PDF 4,38MB) Dokumentacja dostępna na tej stronie została zapisana w formacie PDF. Do przeglądania dokumentów w formacie PDF wymagany jest program Adobe Acrobat… czytaj więcej

16 sierpnia 2017

Stare SIO. Komunikat w sprawie sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych oraz Kierownicy innych podmiotów zobowiązanych do przekazywania danych do systemu informacji oświatowej Ministerstwo Edukacji Narodowej  przypomina, że obowiązek sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 10 i 30 września 2017 r. wykonują Państwo przekazując dane w dotychczas funkcjonującym systemie, tzw. starym SIO. Obowiązek… czytaj więcej

10 sierpnia 2017

Nowe SIO. Możliwość wprowadzania zmian w danych szkół i placówek w RSPO obowiązujących w roku szkolnym 2017/2018

W systemie SIO udostępniona została możliwość modyfikacji danych szkół i placówek oświatowych, w taki sposób, że zmiany zaczną obowiązywać od nowego roku szkolnego 2017/2018 (system SIO będzie automatycznie wysyłał formularz do GUS na początku nowego roku szkolnego). Możliwości takiej nie było przed 24 lipca 2017 roku, dlatego obowiązkowe jest zapoznanie… czytaj więcej

10 sierpnia 2017

Nowe SIO. Reset hasła dostępny. Procedura.

Na stronie systemu SIO https://sio.men.gov.pl uruchomiona została opcja resetu hasła, czyli ustawienia nowego hasła w przypadku zapomnienia dotychczas używanego. Procedura ustawienia nowego hasła: Wchodzimy na stronę: https://sio.men.gov.pl. Klikamy odnośnik „Nie pamiętasz hasła?” Na nowo otwartej stronie (https://sio.men.gov.pl/sio/reset-hasla) musimy odnaleźć jednostkę, do której mamy upoważnienie klikając pole „Wyszukaj podmiot”. Podajemy login… czytaj więcej

9 sierpnia 2017

Nowe SIO. Nowe rozporządzenie w sprawie procedury przyznawania danych dostępowych do bazy danych systemu informacji oświatowej

24 lipca 2017 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie procedury przyznawania danych dostępowych do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1399), które przewiduje między innymi, że: Wszystkie wnioski o udzielenie upoważnienia złożone i nierozpatrzone przed dniem 24… czytaj więcej

9 sierpnia 2017

Nowe SIO. Zainstalowana aplikacja SIO (niebieska ikona z pomarańczową książką) nie działa

W związku z powtarzającymi się nieustannie pytaniami informujemy, że od 24 lipca zmienił się sposób dostępu do danych tzw. nowego SIO: Zainstalowana na komputerach aplikacja „SIO” (niebieska ikona z pomarańczową książką) nie działa i działać już nie będzie! Można ją odinstalować z komputera. Dostęp do nowego SIO jest możliwy z dowolnego… czytaj więcej

9 sierpnia 2017

Nowe SIO – akty prawne regulujące działanie nowego SIO

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o systemie informacji oświatowej Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14… czytaj więcej

25 lipca 2017

Nowe SIO. Zmiana terminu uruchomienia dostępu do modułu „Wnioski” oraz możliwości modyfikacji danych w RSPO

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje o uruchomieniu aplikacji internetowej zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej (https://sio.men.gov.pl), która posiada wiele usprawnień względem poprzedniej wersji. W nowej wersji aplikacji wprowadzone zostały m.in. następujące zmiany: możliwość pracy na wielu stanowiskach jednocześnie, dostęp do systemu za pomocą zwykłej przeglądarki internetowej, np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge),… czytaj więcej

21 lipca 2017

Nowe SIO. Rejestracja oraz likwidacja szkół w RSPO w związku z reformą oświaty

Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Centrum Informatyczne Edukacji przedstawia sposób dokonywania przekształceń (rejestracja oraz likwidacja) szkół w związku z reformą oświaty w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO): UWAGA! Wszystkich koniecznych zmian w RSPO należy dokonać na początku września 2017 r. Rejestracja oraz likwidacja szkoły w RSPO w związku z reformą… czytaj więcej

30 czerwca 2017

Nowe SIO. 31 sierpnia – data zakończenia nauki w oddziale oraz data ukończenia szkoły (również w przypadku maturzystów)

Jaką datę należy wpisać wprowadzając datę zakończenia szkoły przez ucznia? Data zakończenia nauki – rok szkolny we wszystkich szkołach i placówkach kończy się 31 sierpnia, dlatego też należy zaznaczać datę zakończenia nauki dzień 31 sierpnia, także w przypadku maturzystów.… czytaj więcej

19 czerwca 2017

Nowe SIO. List MEN w sprawie pozyskiwania danych z SIO do weryfikacji świadczeń w ramach rządowego Programu „Rodzina 500+”

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych, Szanowni Państwo Przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego, uprzejmie informuję, że ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 777), wprowadza m.in. podstawy prawne do pozyskiwania z bazy… czytaj więcej

26 maja 2017

Nowe SIO. Komunikat MEN w sprawie terminu udostępnienia wersji przeglądarkowej aplikacji nowego SIO i innych zmian

Szanowni Państwo Przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego, Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych, uprzejmie informuję, że ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 949) została dnia 16 maja 2017 r. ogłoszona w Dzienniku Ustaw… czytaj więcej

26 maja 2017

Nowe SIO. Komunikat MEN w sprawie zasad wdrożenia reformy edukacji w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych

Szanowni Państwo Przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego, Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych, W art. 10 ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie  ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 949) uregulowano wpływ zmian wprowadzonych reformą oświaty na rejestr REGON.… czytaj więcej

17 maja 2017

Nowelizacja ustawy o Systemie Informacji Oświatowej opublikowana

16 maja 2017 roku nowelizacja ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej została opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 949). Zmiany w ustawie związane są z kwestiami technologicznymi funkcjonowania Systemu Informacji Oświatowej (SIO) i dotyczą nowych rozwiązań architektury systemu, usprawnienia komunikacji użytkowników oraz… czytaj więcej