Kategoria: System Informacji Oświatowej

11 października 2017

Nowe SIO. Gminy nie przekazują już danych osobowych (identyfikacyjnych) uczniów korzystających z​ ​pomocy materialnej o charakterze socjalnym

W związku z udostępnieniem w gminach modułu Uczniowie w zakresie rejestracji i modyfikacji danych identyfikacyjnych uczniów zwracam uwagę na zmiany w przepisach ustawy o systemie informacji oświatowej (uosio) dotyczące zasad przekazywania informacji o uczniach korzystających z pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Otóż od 2 września 2017 przepis art. 42 pkt 9 uosio… czytaj więcej

6 października 2017

Nowe SIO. Zmiany w Systemie Informacji Oświatowej z dnia 6 października 2017

Użytkownicy: Aktualizacja słownika przyczyn cofania upoważnienia Poprawienie statusów użytkowników na „dezaktywowany” w przypadku likwidacji lub włączenia szkoły placówki do podmiotu nadrzędnego Nauczyciele: Uruchomienie rejestracji danych identyfikacyjnych nauczyciela Uruchomienie modyfikacji danych identyfikacyjnych nauczyciela Uruchomienie importu danych identyfikacyjnych nauczyciela z pliku CSV Placówki: Dodanie możliwości wyboru Izb Rzemieślniczych jako organów prowadzących Zniesienie… czytaj więcej

6 października 2017

Nowe SIO. Moduł „Dane zbiorcze” oraz dane dziedzinowe modułu „Nauczyciele” dostępne najwcześniej 9 kwietnia 2018 roku (projekt)

Do Sejmu został przekazany rządowy projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (druk nr 1837), który w art. 88 przewiduje, że do dnia 8 kwietnia 2018 roku nie przekazuje się: danych zbiorczych z modułu „Dane zbiorcze” danych dziedzinowych nauczycieli z modułu „Nauczyciele” (dane identyfikacyjne nauczycieli z modułu „Nauczyciele” powinny być udostępnione wcześniej). To oznacza,… czytaj więcej

6 października 2017

Stare SIO. Planowane przedłużenie działania starego SIO do końca roku 2018

Do Sejmu został przekazany rządowy projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (druk nr 1837), który w art. 83 przewiduje przedłużenie działania starego SIO do końca 2018 roku, czyli zgodnie z tym projektem ostatni zbiór danych w starym SIO powinien zostać przeprowadzony według stanu na 30 września 2018 roku.

6 października 2017

Nowe SIO. Brak możliwości złożenia wniosku o przedłużenie upoważnienia

W związku z powtarzającymi się pytaniami uprzejmie informuję, że aktualnie (stan na 6 października 2017) w nowym SIO nie ma możliwości złożenia wniosku o przedłużenie upoważnienia. Przepisy ustawy o systemie informacji oświatowej przewidują możliwość składania wniosku o przedłużenie upoważnienia, ale do tej pory ta funkcja nie została udostępniona. Obecnie należy… czytaj więcej

5 października 2017

Nowe SIO. Zasoby: Aktualności, Instrukcje, Pomoc i inne

W związku z powtarzającymi się pytaniami dotyczącymi dostępności instrukcji do nowego SIO uprzejmie informuję, że na stronie logowania do systemu nowego SIO (https://sio.men.gov.pl) bezpośrednio pod okienkiem do logowania do systemu są opublikowane następujące odnośniki: Aktualności – pod tym odnośnikiem Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) i Centrum Informatyczne Edukacji (CIE) zamieszcza najświeższe komunikat… czytaj więcej

5 października 2017

Nowe SIO. Filmy instuktażowe – składanie wniosków, rozpatrywanie wniosków

Centrum Informatyczne Edukacji opublikowało na stronie Pomocy SIO https://pomocsio.men.gov.pl filmy instruktażowe (dla wygody również publikuję je poniżej): Składanie wniosku o dostęp do SIO przez pracownika podmiotu: Składanie wniosku o dostęp do SIO przez kierownika podmiotu: Rozpatrywanie wniosku o dostęp do SIO przez kierownika podmiotu:  

2 października 2017

Nowe SIO. Zmiany w Systemie Informacji Oświatowej z dnia 29 września 2017

Placówki: Poprawki dla sposobu ewidencjonowania przy rejestracji zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych Poprawki do modyfikacji szkół i placówek Wnioski: Poprawka dla wyświetlania okresu upoważnienia na liście wniosków Uczniowie: Uruchomienie rejestracji danych identyfikacyjnych ucznia Uruchomienie modyfikacji danych identyfikacyjnych uczniów (brak możliwości usuwania uczniów!)

26 września 2017

Nowe SIO. Procedura zakładania Profilu Zaufanego potwierdzonego certyfikatem kwalifikowanym

1. Przechodzimy na stronę: https://pz.gov.pl 2. Klikamy odnośnik Zarejestruj się (zaznaczony czerwonym owalem): 3. Wypełniamy formularz rejestracyjny i klikamy przycisk Zarejestruj się (zaznaczony czerwonym owalem): 4. Autoryzujemy kodem przysłanym na podany we wniosku numer telefonu chęć założenia konta (podajemy kod i klikamy przycisk Weryfikuj kanał autoryzacji i zarejestruj konto): 5. Klikamy przycisk Przejdź… czytaj więcej

21 września 2017

Nowe SIO. Likwidacja gimnazjów bez konieczności czekania na zakończenia przypisania do oddziału oraz zakończenia nauki uczniom

Nawiązując do fragmentu komunikatu Rejestracja oraz likwidacja szkół w RSPO w związku z reformą oświaty z 21 lipca 2017 roku o treści: W przypadku likwidacji szkoły, po złożeniu wniosku o likwidację szkoły przez jednostkę samorządu terytorialnego, szkoła nie będzie mogła dokonywać modyfikacji danych. W związku z powyższym przed złożeniem wniosku o likwidację… czytaj więcej

20 września 2017

Nowe SIO. Konieczność korzystania z najnowszych wersji nowoczesnych przeglądarek

W związku faktem uruchomienia od 24 lipca 2017 roku przegladarkowej wersji aplikacji systemu nowego SIO, bezwzględnie zalecam korzystać z najnowszej wersji jednej z wielu nowoczesnych przeglądarek. Z jakiej przeglądarki i z jakiej wersji tej przeglądarki korzystam? Proszę zajrzeć na stronę: wersja.kuratorium.kielce.pl UWAGA! W przypadku, gdy zobaczą Państwo informację, że korzystają z… czytaj więcej

18 września 2017

Nowe SIO. Uruchomiono potwierdzanie tożsamości za pomocą Profilu Zaufanego EPUAP

W ubiegłym tygodniu uruchomione zostało ważne ułatwienie w procedurze wydawania upoważnień – możliwość potwierdzania tożsamości za pomocą Profilu Zaufanego EPUAP. Wykorzystanie tej ścieżki podczas wnioskowania o dostęp oznacza, że nie ma już konieczności podróżowania do urzędu wydającego upoważnienia, dzięki temu możemy zaoszczędzić czas i środki finansowe. Do profilu zaufanego można zalogować… czytaj więcej

15 września 2017

Nowe SIO. Zmiany w Systemie Informacji Oświatowej z dnia 15 września 2017

UWAGA! Aktualnie dyrektorzy szkół i placówek oświatowych będą widzieć po zalogowaniu następujące moduły: Start, Wnioski, Pracownicy. Natomiast pracownicy szkół i placówek oświatowych będą widzieć tylko moduł Start. Nie ma dostępu do modułów: Uczeń, Nauczyciel oraz Dane zbiorcze. Dostępy do tych modułów będą uruchamiane sukcesywnie w innych terminach, o czym będą Państwo poinformowani w osobnych komunikatach. 15… czytaj więcej

15 września 2017

Nowe SIO. Możliwość modyfikacji wybranych danych teleadresowych przez dyrektorów szkół oraz placówek oświatowych

UWAGA! Poniższych czynności nie może dokonać upoważniony pracownik szkoły lub placówki, a tylko dyrektor szkoły lub placówki po zalogowaniu do nowego SIO na konto szkoły lub placówki. Oczywiście istnieje również możliwość modyfikacji tych danych również w RSPO przez jednostki samorządu terytorialnego. Uruchomiona została możliwość modyfikacji przez szkoły lub placówki oświatowe… czytaj więcej

15 września 2017

Nowe SIO. Pole „Przewidywana liczba pracujących” w formularzu szkoły lub placówki w RSPO nie może mieć wartości zerowej

Jednym z częściej występujących problemów podczas dokonywania operacji modyfikacji szkół i placówek w RSPO jest zerowa wartość pola „Przewidywana liczba pracujących”. Pole, które jest wymagane przez przepis art. 42 ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068), zgodnie ze… czytaj więcej

14 września 2017

Nowe SIO. Termin do 15 września 2017. Obowiązek przekazania do RSPO przez jst informacji o szkołach przekazanych do prowadzenia w drodze umowy

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 949): Jednostki samorządu terytorialnego do dnia 15 września 2017 r. przekażą do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych informację o szkołach przekazanych do prowadzenia… czytaj więcej

13 września 2017

Nowe SIO. Szkoły i placówki oświatowe mają możliwość zalogowania się do systemu, ale nie będą aktualnie widzieć modułów: Uczeń, Nauczyciel, Dane zbiorcze

Uprzejmie informuję, że szkoły i placówki oświatowe mają już możliwość zalogowania się do systemu, pod warunkiem posiadania ważnego loginu i hasła, czyli danych dostępowych, dla których nie upłynął termin ważności. Zwracam uwagę, że aktualnie dyrektorzy szkół i placówek oświatowych będą widzieć po zalogowaniu następujące moduły: Start, Wnioski, Pracownicy. Natomiast pracownicy szkół… czytaj więcej