Kategoria: Programy rządowe

21 października 2015

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego

Panie, Panowie Dyrektorzy szkół i placówek, Organy prowadzące szkoły oraz placówki w województwie świętokrzyskim W związku z pismem p. Urszuli Augustyn Sekretarza Stanu i Pełnomocnika Rządu do spraw bezpieczeństwa w szkołach znak: DKOW-WWPB.512.3.2015.TSG z dnia 14 października 2015 r. skierowanym do Kuratorium Oświaty w Kielcach uprzejmie przypominam, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia […]

26 sierpnia 2015

Komunikat w sprawie danych w programie pomocy uczniom w 2015 roku „Wyprawka szkolna”

Szanowni Państwo Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie w województwie świętokrzyskim W związku z realizacją Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku „Wyprawka szkolna” zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie do dnia 15 września br. zweryfikowanych danych w zakresie dofinansowania podręczników dla uczniów w roku szkolnym 2015/2016. Pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub […]

21 sierpnia 2015

Nabór wniosków w ramach Rządowego programu „Bezpieczna+”

Państwo Dyrektorzy szkół Przedstawiciele organów prowadzących szkoły z terenu województwa świętokrzyskiego Szanowni Państwo, już w sierpniu br. rusza Rządowy program wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach „Bezpieczna+”. Województwo świętokrzyskie na wsparcie tych działań otrzymało 127 848 zł. W ramach programu o wsparcie finansowe ze […]

21 lipca 2015

Kwestionariusz dotyczący realizacji Rządowego programu „Radosna szkoła” – edycja 2014 r w zakresie szkolnych placów zabaw

Organy prowadzące szkoły objęte rządowym programem „Radosna szkoła” w 2014 roku Zwracam się z uprzejmą prośbą o nadesłanie danych dotyczących realizacji programu „Radosna szkoła” w 2014 roku wyłącznie w zakresie budowy lub modernizacji szkolnych placów zabaw. Jednocześnie proszę o zapoznanie się z treścią INSTRUKCJI, a następnie o dokładne wypełnienie kwestionariusza. Wypełniony formularz w formie pliku […]

16 lipca 2015

Przesiewowe badania słuchu

Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych, organy prowadzące szkoły podstawowe z terenu województwa świętokrzyskiego   Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że w roku szkolnym 2015/2016 realizowany będzie Program badań przesiewowych słuchu u dzieci ze szkół podstawowych położonych na terenie gmin wiejskich.   Celem programu jest wczesne wykrycie zaburzeń słuchu, przede wszystkim u dzieci rozpoczynających naukę w szkole.   […]

30 czerwca 2015

Komunikat w sprawie informacji dotyczącej liczby uczniów objętych pomocą materialną o charakterze socjalnym za okres styczeń – czerwiec w 2015 roku

Szanowni Państwo Prezydenci Miast Burmistrzowie Miast i Gmin Wójtowie Gmin w województwie świętokrzyskim Kuratorium Oświaty w Kielcach zwraca się do wszystkich Państwa z uprzejmą prośbą o sporządzenie informacji dotyczącej liczby uczniów objętych pomocą materialną w zakresie wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych za okres styczeń – czerwiec 2015 r. Informację należy przekazać w formie elektronicznej na […]

23 czerwca 2015

Komunikat w sprawie rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku „Wyprawka szkolna”

Szanowni Państwo Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie w województwie świętokrzyskim W związku z rozpoczęciem realizacji rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku „Wyprawka szkolna” zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie do dnia 29 czerwca br. danych dotyczących potrzeb w zakresie dofinansowania podręczników dla uczniów w roku szkolnym 2015/2016. Pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia […]

17 czerwca 2015

MEN informuje: „Wyprawka szkolna – nie ma mowy o mniejszych pieniądzach!”

Ministerstwo Edukacji Narodowej nie tnie pieniędzy na wyprawkę szkolną. Pojawiające się na ten temat informacje medialne są nieprawdziwe. Na program „Wyprawka szkolna” (dofinansowanie zakupu podręczników) w 2015 r. od początku przewidywano 51 mln zł. Nigdy nie planowano kwoty o 20 mln zł wyższej. Podkreślamy, że każdy uprawniony do skorzystania z programu uczeń będzie mógł otrzymać […]

11 czerwca 2015

Termin 24 czerwca! Program „Książki naszych marzeń” – informacja dla dyrektorów szkół

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, Projekt rządowego programu „Książki naszych marzeń” zaplanowany jest w porządku najbliższych, wtorkowych (26 maja) obrad Rady Ministrów. Harmonogram realizacji programu został zaprojektowany tak, aby zapewnić dyrektorom szkół wystarczająco dużo czasu na złożenie prawidłowo przygotowanego wniosku. Ostateczny termin jego złożenia do […]