Kategoria: Programy rządowe

11 grudnia 2013

Sprawozdanie z realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z drugiej połowy roku szkolnego 2012/2013

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie oraz Wójtowie województwa świętokrzyskiego W nawiązaniu do pisma Ministerstwa Edukacji Narodowej znak: DZSE –WSEiWU-JD-045-21/2013, z dnia 2 grudnia 2013 roku zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji na temat realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Sprawozdanie powinno zawierać dane z okresu drugiej… czytaj więcej

6 grudnia 2013

Rozliczenie programu "Wyprawka szkolna" 2013

Szanowni Państwo Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie w woj. świętokrzyskim W związku z zakończeniem realizacji rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku „Wyprawka szkolna” uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje dokonanie pogłębionej analizy jego wykonania. Będzie ona podstawą do ewentualnej weryfikacji w kolejnych latach. W związku z powyższym do niniejszego pisma… czytaj więcej

4 września 2013

Rządowy program „Radosna szkoła” – edycja 2013 nabór wniosków dla szkół filialnych

Lista organów prowadzących, którym zostało udzielone wsparcie finansowe w ramach realizacji Rządowego programu wspierania w latach 2009 -2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkól muzycznych I stopnia „Radosna szkoła” z przeznaczeniem na: zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby szkół… czytaj więcej

3 lipca 2013

Radosna szkoła – informacja dotycząca kontroli szkolnych placów zabaw w 2013 r.

Organy prowadzące oraz Dyrektorzy szkół i placówek uczestniczący w programie rządowym „Radosna szkoła” w 2013 roku Szanowni Państwo, W związku z podpisaniem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej umów z firmami kontrolującymi, Kuratorium Oświaty w Kielcach przekazuje informację o firmie, która będzie kontrolowała szkolne place zabaw w województwie świętokrzyskim w 2013 roku.… czytaj więcej

27 czerwca 2013

Zmiany w zasadach realizacji Rządowego programu „Radosna szkoła” w 2013 roku – dodatkowy nabór dla szkół filialnych

Szanowni Państwo, W związku z przyjęciem w dniu 20 czerwca 2013 roku uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” oraz… czytaj więcej

5 czerwca 2013

Komunikat w sprawie programu pomocy uczniom w 2013 roku „Wyprawka szkolna”

Szanowni Państwo Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie w woj. świętokrzyskim W związku z rozpoczęciem realizacji rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku „Wyprawka szkolna” zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie do dnia 14 czerwca br. danych dotyczących potrzeb w zakresie dofinansowania do zakupu podręczników dla uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2013/2014… czytaj więcej

20 września 2012

Komunikat w sprawie programu „Wyprawka szkolna” 2012

Szanowni Państwo Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie w woj. świętokrzyskim W związku z apelem Pana Macieja Jakubowskiego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej dotyczącym realizacji rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku „Wyprawka szkolna” zwracam się z uprzejmą prośbą o podjęcie wszelkich i zdecydowanych działań mających na celu zwiększenie odbioru programu… czytaj więcej

18 września 2012

Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła” na rok 2013

W oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 2010 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia „Radosna szkoła”( Dz. U. nr 187, poz.1253) zawiadamiam… czytaj więcej

19 lipca 2012

Komunikat MEN: „E-podręcznik – nowa jakość w polskiej szkole”

Potrzeba zbliżenia szkoły do otaczającej ją rzeczywistości cyfrowej jest już koniecznością. Poza lekcjami uczniowie korzystają ze smartfonów, laptopów, coraz częściej tabletów. Najwyższy czas umieścić je oficjalnie na szkolnych ławkach i wykorzystać nowoczesne technologie w edukacji. To kluczowe zadanie ma być realizowane poprzez rozpoczęty w tym roku rządowy program rozwijania kompetencji… czytaj więcej

14 maja 2012

Lista szkół z województwa świętokrzyskiego zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach programu „Cyfrowa szkoła"

Spośród zgłoszonych wniosków, 11 placówek zostało wybranych w ramach wariantu I (zakupiony sprzęt może być wykorzystywany wyłącznie w szkole na zajęciach lekcyjnych i w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych) oraz 5 – w ramach wariantu II (gdzie sprzęt może być wykorzystywany w szkole na zajęciach lekcyjnych i w czasie wolnym… czytaj więcej

26 kwietnia 2012

Cyfrowa szkoła – wnioski

Pilotaż Rządowego programu „Cyfrowa szkoła" został przyjęty do realizacji przez Radę Ministrów na posiedzeniu, które odbyło się 3 kwietnia br. Rządowy program „Cyfrowa szkoła" będzie realizowany w formie pilotażu do sierpnia 2013 roku. W zamian za otrzymane wsparcie finansowe na wyposażenie szkół i uczniów w nowoczesne pomoce dydaktyczne, szkoły będą… czytaj więcej

17 kwietnia 2012

Koalicja Otwartej Edukacji (KOED) pozytywnie ocenia rządowy program „Cyfrowa Szkoła”

Koalicja Otwartej Edukacji (KOED) pozytywnie ocenia przyjęty 3 kwietnia przez Radę Ministrów rządowy program „Cyfrowa Szkoła”. Wierzymy, że jego realizacja będzie ogromnym krokiem w kierunku unowocześnienia polskiej edukacji i podnoszenia kompetencji informacyjno-komunikacyjnych uczniów i nauczycieli. Szczególnie cieszy nas, że Rada Ministrów uznała tworzenie publicznych zasobów materiałów edukacyjnych publikowanych na wolnej… czytaj więcej

6 kwietnia 2012

Strona internetowa dotycząca programu „Cyfrowa szkoła” prowadzona przez MEN

Szanowni Nauczyciele i Dyrektorzy Szkół Podstawowych oraz Przedstawiciele organów prowadzących szkoły! Pilotaż Rządowego programu „Cyfrowa szkoła" został przyjęty do realizacji przez Radę Ministrów na posiedzeniu, które odbyło się 3 kwietnia br. Do 18 kwietnia publiczne szkoły podstawowe prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego mogą składać wnioski o udział w programie do… czytaj więcej

6 kwietnia 2012

Konferencja ŚCDN na temat programu „Cyfrowa szkoła”

W związku z programem „Cyfrowa szkoła” Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w dniu 12 kwietnia 2012 r. o godz. 10.00 organizuje konferencję poświęconą realizacji programu. W programie konferencji: Najistotniejsze założenia rządowego programu „Cyfrowa szkoła". Przygotowanie szkoły do pilotażu. Harmonogram oraz procedury związane z realizacją programu.

6 kwietnia 2012

Edukacja w wersji Open – bezpłatna konferencja związana z programem „Cyfrowa szkoła”

20 kwietnia 2012 w Zespole Szkolnym w Cegłowie (woj. mazowieckie) odbędzie się konferencja Edukacja w wersji Open – wyzwania dla nowoczesnej szkoły. Konferencja jest odpowiedzią na zbliżającą się dużymi krokami Cyfrową Szkołę i wiążącą się z nią potrzebą wyboru sprzętu i oprogramowania przez szkoły. Organizatorzy proponują cykl prelekcji poświęcony zagadnieniom wolnych i otwartych rozwiązań komputerowych, które z powodzeniem można wykorzystywać w szkole.… czytaj więcej

4 kwietnia 2012

MAC sprawdzi, jakie rozwiązania „Cyfrowej Szkoły” najlepiej się sprawdzają

W programie pilotażowym Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji jest odpowiedzialne za tak zwany komponent badawczy, czyli sprawdzenie najbardziej optymalnych rozwiązań w ramach „Cyfrowej Szkoły”. Badania będą prowadzone w klasach IV w ok. 30 szkołach podstawowych. Do tej części pilotażu szkoły nie będą zgłaszały się same, ale zostaną do niej zaproszone zgodnie z przyjętą… czytaj więcej